Mgr. Hana Ajasta vás zve na webinář

21. 1. 2021
ve 20:00

Vše musí být podle něj

Vaše osobní údaje budu zpracovávat podle těchto zásad ochrany osobních údajů.

Kdo si během semináře postaví konstelaci?

Konstelacemi provázím od roku 2008. Zpočátku jsem brala jako samozřejmost, že si svou konstelaci postaví každý zúčastněný.

Ale praxí jsem zjistila, že z tohoto úhlu pohledu existuje několik skupin lidí, kteří na konstelační seminář přicházejí:

*ti, kteří o to postavit si konstelaci doopravdy stojí: už týden (nebo i déle) předem cítí a vnímají vnitřní přípravu na konstelace, a proto tím pečlivěji pozorují pohyby ve svém vnitřním světě i následnou synchronicitu ve světě vnějším. Někteří jsou klienty mých individuálních sezení a pokud jejich termín spadne právě do doby před seminářem konstelací, pracujeme na některém z vynořujících se témat.

*pozorovatelé = ti, které konstelace sice zajímají, ale ani omylem by se do nich nenechali postavit: příčinou je obvykle silný strach, že… a důvody ať dosadí každý za sebe. Ale vážně: někdo je prostě víc zaměřený na život venku a na větší celek, ať už je tím celkem školní třída nebo manželství či pracovní kolektiv – a jiný se zase cítí lépe s několika přáteli anebo  vyhledává samotu.

Poznámka na okraj: jedné klientce individuálních sezení jsem doporučila, aby na konstelační seminář šla, důvodem bylo, že uvidí svou původní rodinu jako celek, z nadhledu, v zastoupení jiných lidí, což ji mohlo velmi posunout. Ta žena silně váhala, právě kvůli určitým vnitřním strachům. Proto jsme se domluvily, že na jeden seminář přijde jako pozorovatelka = bude se pouze dívat a já hned na začátku setkání vyhlásím, aby ji nikdo nežádal o účast v konstelaci. Když toto první setkání s metodou konstelací proběhlo, žena nabyla určitou jistotu a rozhodla se přijít i příště a nechala se do konstelace postavit. Pravda je, že žena se zúčastnila i několika dalších seminářů, mezi přítomnými se stala vyhledávanou a obsazovali ji do rolí zástupců.

*třetí skupina lidí: vnímají, že je konstelační seminář přitahuje, nechávají se postavit do rolí zástupců, necítí primární potřebu postavit si vlastní konstelaci, ale když se to změní v průběhu semináře, o konstelaci se přihlásí.  

Na základě těchto zkušeností jsem vytvořila trojí platbu za konstelační seminář:

*pro jednoznačně rozhodnuté = ty, kdo vědí naprosto jistě, že si konstelaci postaví a chtějí si tuto možnost zajistit,

*pro pozorovatele = ty, kdo chtějí konstelační procesy vnímat a dívat se na ně, ale nepřejí si postavit konstelaci a ani nechtějí být zástupcem role,

*pro ty, kdo jsou ochotni být zástupci rolí plus vědí, že si konstelaci chtějí postavit, ale necítí potřebu si postavení konstelace zajistit platbou.

Z těchto tří možností si vyberte podle svého vnímání a cítění, nejlépe uděláte, když dáte na své vnitřní pocity.

Ty jsou užitečné i v procesu konstelací, a to i v případě pozorovatele.