Kdo si během semináře postaví konstelaci?

Konstelacemi provázím od roku 2008. Zpočátku jsem brala jako samozřejmost, že si svou konstelaci postaví každý zúčastněný.

Ale praxí jsem zjistila, že z tohoto úhlu pohledu existuje několik skupin lidí, kteří na konstelační seminář přicházejí:

*ti, kteří o to postavit si konstelaci doopravdy stojí: už týden (nebo i déle) předem cítí a vnímají vnitřní přípravu na konstelace, a proto tím pečlivěji pozorují pohyby ve svém vnitřním světě i následnou synchronicitu ve světě vnějším. Někteří jsou klienty mých individuálních sezení a pokud jejich termín spadne právě do doby před seminářem konstelací, pracujeme na některém z vynořujících se témat.

*pozorovatelé = ti, které konstelace sice zajímají, ale ani omylem by se do nich nenechali postavit: příčinou je obvykle silný strach, že… a důvody ať dosadí každý za sebe. Ale vážně: někdo je prostě víc zaměřený na život venku a na větší celek, ať už je tím celkem školní třída nebo manželství či pracovní kolektiv – a jiný se zase cítí lépe s několika přáteli anebo  vyhledává samotu.

Poznámka na okraj: jedné klientce individuálních sezení jsem doporučila, aby na konstelační seminář šla, důvodem bylo, že uvidí svou původní rodinu jako celek, z nadhledu, v zastoupení jiných lidí, což ji mohlo velmi posunout. Ta žena silně váhala, právě kvůli určitým vnitřním strachům. Proto jsme se domluvily, že na jeden seminář přijde jako pozorovatelka = bude se pouze dívat a já hned na začátku setkání vyhlásím, aby ji nikdo nežádal o účast v konstelaci. Když toto první setkání s metodou konstelací proběhlo, žena nabyla určitou jistotu a rozhodla se přijít i příště a nechala se do konstelace postavit. Pravda je, že žena se zúčastnila i několika dalších seminářů, mezi přítomnými se stala vyhledávanou a obsazovali ji do rolí zástupců.

*třetí skupina lidí: vnímají, že je konstelační seminář přitahuje, nechávají se postavit do rolí zástupců, necítí primární potřebu postavit si vlastní konstelaci, ale když se to změní v průběhu semináře, o konstelaci se přihlásí.  

Na základě těchto zkušeností jsem vytvořila trojí platbu za konstelační seminář:

*pro jednoznačně rozhodnuté = ty, kdo vědí naprosto jistě, že si konstelaci postaví a chtějí si tuto možnost zajistit,

*pro pozorovatele = ty, kdo chtějí konstelační procesy vnímat a dívat se na ně, ale nepřejí si postavit konstelaci a ani nechtějí být zástupcem role,

*pro ty, kdo jsou ochotni být zástupci rolí plus vědí, že si konstelaci chtějí postavit, ale necítí potřebu si postavení konstelace zajistit platbou.

Z těchto tří možností si vyberte podle svého vnímání a cítění.

Nejlépe uděláte, když dáte na své vnitřní pocity.

Ty vám pomohou i v procesu konstelací.