O mně

Ve zkratce

Jsem žena, partnerka a máma, žiji naplno, vášnivě a opravdově.

Profesně jsem facilitátorka systemických a rodinných konstelací a pohybů duše, průvodkyně s terapeutickým a psychosomatickým přístupem a životní ICF koučka metody Results.

 Klientskou praxi vedu od roku 1999.

Můj životní příběh

„Tati, máš proGlémy?“

 

Rozhodla jsem se, že na této stránce se s vámi podělím o klíčové události mého života, abyste poznali, jak a proč jsem se naučila zdravé sebelásce.

Začínáme

Odmalička jsem věděla, co budu jednou v životě dělat: v pěti letech jsem přistoupila k tátovi, klidně sedícímu v kuchyni, dala mu ruku na rameno a s vážným pohledem do očí zaujatě řekla: „Tati – máš proGlémy?“ Ještě jsem to slovo neuměla správně vyslovit a už mě fascinovalo zkoumat, jak funguje lidská psychika.

Jak žít bez něhy?

 

V mojí původní rodině vypadalo zvenku vše spořádaně: rodiče postavili vlastní dům a vychovávali dvě dcery. Ale materiální naplnění k pocitu spokojenosti a štěstí nestačí.

Potřebovala jsem cit, objetí a podporu, ale to nepovažovali rodiče, vychovaní v tvrdých podmínkách samot a celodenní dřiny na poli, za důležité. Určitě trpěli emočním přetlakem, který často vyplaval jako neřízená střela a potrápil nás všechny, ale neuměli ho řešit.

Mým ventilem se stalo psaní: s rozvojem ženskosti, první menstruací ve dvanácti letech, jsem spontánně začala psát verše. A každou noc jsem uspávala sestru pohádkami na míru.

Propojení se Zdrojem života

Od dětství prostě vím, že vše, co existuje, má svůj Zdroj.  I když jej nevidím fyzickýma očima, vnímám ho z hloubi sebe, tak, jak píše v Malém princi Antoine de Saint-Exupéry:

"Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné."

Propojení se Zdrojem života mi otevřelo dveře do mého nitra a tam  jsem našla cit a něhu, které mi chyběly. Objevovala jsem sebe samu, učila se, kdo jsem a co potřebuji.

Začala jsem se přijímat a mít se ráda.

První láska – manžel

 

 

Moje první láska byl můj budoucí manžel. Vzali jsme se a naše štěstí rozsvěcelo svět.

Z lásky se narodil milovaný syn. Dávala jsem mu to, co mi jako dítěti chybělo.

Zažila jsem, že vztah k sobě samé je v životě zásadní a ovlivňuje i stav těla.

 

Tehdy mě velmi trápil ekzém na rukou a hledala jsem pomoc.

Věděla jsem, že stav kůže psychosomaticky souvisí se vztahy, studovala jsem všechny dostupné zdroje a kůži si vyléčila.

Objevila jsem meditaceimaginace a začala obojí intenzivně praktikovat.

Absolvovala jsem první sebezkušenostní tréninky a kurzy v metodách práce s lidskou myslí, emocemi a tělem. 

 

Od roku 1999 pracuji s klienty.

Bod zlomu - jak jsem řekla: „Ne!“

Do rodinného ráje se vplížil had: začala veliká zkouška a trvala léta.

Rozhodla jsem se vyřešit situaci sebeobětováním.

„Bereš mi jedinou radost v životě,“ prohlásil manžel, když už jsem nemohla dál a žádala nápravu.

„Já se s Tebou rozvedu,“ ucítila jsem v sobě.

Na rozvodu jsme se dohodli.

Stěhujeme se

S osmiletým synem a velkým vlčákem jsem vyrazila do Prahy.

Neměla jsem peníze, známosti ani majetek, ale náš nový život jsem tu budovala nadšeně a odvážně.

Sehnala jsem nám podnájem, našla si stálou práci. Ale to byl pouze finanční základ, abychom mohli fungovat. Když jsem konečně získala možnost uplatnit vášeň a talent pro práci s klienty, věnovala jsem jí každou volnou chvíli, pracovala jsem sedm dní v týdnu, často idlouho do noci.

Jen jsem vydělala trochu peněz, ihned jsem je investovala do dalších kvalitních tréninků, kurzů a seminářů. Za všechny zmíním dvouletý trénink systemických a rodinných konstelací, trauma konstelací, tichých a aktivních meditací u PhDr. Bhagata J. Zelhofera, čtyřletou Univerzitu integrovaných věd prof. Davida Wagnera, dále koučovací trénink ICF Results koučinku u JUDr. Vladimíra Tuky a opakované sebezkušenostní kurzy Terapie přitahovacích polí MUDr. Davida Hawkinse a R. K. Eberta, PhD..

Co se naučím, aplikuji na sebe a díky spojení získané dovednosti a zkušenosti pracuji s klienty.

 

Žiji naplno

Jednoho dne mě propustili ze stálého zaměstnání. Brala jsem to jako  vysvobození, protože jsem si ho držela jako způsob, jak zaplatit složenky, Naplno jsem se opřela do  podnikání.

Začala mi intenzivní jízda, vypracovala jsem si osobní program, každý den, hned po probuzení, jsem meditovala,  soustředila se na záměr dne, udělala si plán a ten mě jako červená nit vedl až do večera. Vyčlenila jsem si část soboty, abych si písemně zrekapitulovala, čeho jsem dosáhla a stanovila si cíle pro další týden. Živila jsem sebe, syna a našeho psího kamaráda. A tenhle úkol, který jsem si dobrovolně dala, pro mě byl posvátný.

Mí rodiče mi po rozvodu pomáhali, několikrát měsíčně hlídali synaI když se naše úhly pohledu na život značně liší, respektuji ty jejich a zajímá mě, v čem se potkáváme.

 

ÚRYVKY Z REFERENCÍ KLIENTŮ:

Katy Sasková, realitní makléřka: "...Důležité je pro mě bezpečí, upřímnost a posuny. Ajastu vnímám jako profíka, zároveň jako učitele, ale někdy mám pocit, že ona se také učí. Takové krásné souznění."

MIchaela Karásková, jednatelka KNO Česko, spol. s r. o. : "...Hanka Ajasta umí skvěle využívat dovednosti kouče a propojovat je se svoji terapeutickou činností. Doporučila bych ji především pro její upřímné a laskavé srdce. Hanka vidí a cítí i to, co je za slovy a umí ve své praxi otevřít mysl k sebepoznání."

Mgr. David Dvořák, právník:  "... V každém případě mi spolupráce s Hankou pomohla se lépe vyrovnávat s řadou stresujících situací, o které v mé profesi není nouze, i zvládat některé krizové situace v mém osobním životě. Vždy jsem získal zpět ztracenou harmonii a často také nový náhled na danou situaci. Ze svého blízkého okolí ale mohu uvést konkrétní případ, kdy Hanka v podstatě během jednoho sezení pomohla dotyčné zbavit se zhruba rok trvající nespavosti a nechutenství po rozpadu manželství."

Vnější úspěchy

 

Rozvíjím milovanou činnost.

Několikrát mou práci ocenili v časopisech, jako je Cosmopolitan nebo Yellowtelevizi Nova, Metropolitan a Prima.

Začala jsem častěji psát a některé články vyšly mj. na iprima.cz.

klienti se vzájemně doporučují a vracejí se.

ÚRYVKY Z REFERENCÍ KLIENTŮ

Manželé Krejčí: Ilona, finanční specialistka: 

"...Každé sezení bylo dobrodružství, ať už veselé nebo bolestivé, vždy nás posunulo o kus dál."

Ing. Michal Krejčí, Director Partners Financial Services, a.s.:  "...Setkání bylo pro mě opravdu silným zážitkem... Moje zkušenost je určitě doporučitelná a má fakt přesah... Na další setkání se moc těším." 

Mám se ráda

 

Došla jsem k poznání, co to znamená, že nejdůležitějším člověkem mého života je žena, kterou vídám v zrcadle.

Když se ponořím do svých očí, vidím až na dno duše, do hloubi srdce... zažívám sebe samu, spojená s jádrem svého Bytí.

Pokud je třeba, mohu položit otázku a dostanu odpověď.

V tom nebem rezonujícím tvaru zažívám naplňující spokojenost, plynutí a štěstí, sladké a přirozené, jako plástev medu lesních včel.

Cítím se jako strom, s kořeny směřujícími do nitra země, pevným kmenem a bohatou korunou, kterou prosvítají zlatavé paprsky slunce.

Ráda se s vámi podělím o svá poznání:

 • nic není náhoda, ovlivňují nás skryté mentálně emoční vzorce, převzaté po předchozích generacích, po linii biologického otce a matky,
 • dokud tyto vzorce = příčiny vnitřního i vnějšího stavu našich životů – cílenou prací na sobě nezměníme, je naše svobodná vůle iluzí = to, co se nám v životě nelíbí, se bude stále opakovat,
 • v životě funguje jungiánská synchronicita
 • na úrovni Duše si své rodiče vybíráme, se záměrem dát si příležitost k sebereflexi a realizaci nejdůležitějších osobních kvalit a talentů,
 • každá životní lekce obsahuje hluboké poučení,
 • svůj život můžeme změnit k lepšímu použitím systému: myšlenka – slovo – čin,
 • mít rád /-a sebe sama není jen možnost, v dnešním, náročném světě, je to osobní povinnost vůči sobě a druhým,
 • sebeláska je nejlepší přípravou i spolehlivou průvodkyní kvalitním partnerstvím,
 • v křehkosti se skrývá obrovská osobní moc. Každý z nás má svou historii a svá zranění, ať už fyzická nebo emoční či mentální. Jde o to přestat je potlačovat nebo odmítat a projít procesem jejich zpracování.

Nemusíte na to být sami.

Jsem tu pro vás.

Jak vám mohu pomoci?

 • Jsem detektiv. Zapáleně pátrám po každé stopě, která vás může posunout vpřed žádoucím směrem, abyste vyřešili to, po čem právě „jdeme“.
 • Jsem oddaná procesu vašich (vnitřních a vnějších) změn poté, co se rozhodnete do nich vstoupit. Společně se pustíme do toho, co vás trápí, tíží, tlačí a dotáhneme věci do konce.
 • „Vím, že nic nevím,“ cituji Sokrata. Jak to myslím? Nebudu vám nařizovat, co máte dělat (protože pak byste se stali v lepším případě jakousi mou kopií), ale vytvořím pro vás veškeré podmínky, abyste si přišli na to, jak změnit SVŮJ život k lepšímu. Můžete přestoupit do reality štěstí, vitality a hojnosti.
 • Jsem zkušená, a to jak v oblasti zpracování lidských bolestí, tak i v odkrytí opěrných pilířů života, výstavbě jeho pozitivních prvků a tvorbě nových návyků.
 • Vyléčila jsem dítě v sobě a pochopila, co znamená výrok "Jsme oběti obětí." V terapeutických výcvicích a v procesu sebepozorování jsem zmapovala příčiny rodičovského chování: pramení ze způsobu života předchozích generací, na které měly mj. vliv dvě světové války, dopady politické situace v Evropě a Čechách, komunisty ukradený majetek.
  Všechno má důvod. Stále na sebe vzájemně působíme, psychosociálně se tvarujeme, ať už si to uvědomujeme či ne. Opravdové odpuštění a prominutí rodičům a předchozím generacím je proces. Zahrnuje postupné rozklíčování, prožití a následné pochopení důvodů, proč se to či ono dělo. Díváme se tak do zrcadla sami na sebepřijímáme jednotlivé stránky své osobnosti.
 • Pochopila jsem, že chci-li najít smysl svého života, žít tvořivě a užitečně a dát sama sobě řád, potřebuji za sebe převzít zodpovědnost. Zmapovala jsem spoustu svých krásných nedokonalostí, integruji je a žiji s novým vnitřním prostorem, psychicky dospěle a opravdově