HLUBOKÉ ODPUŠTĚNÍ

Autorská terapeutická metoda na zpracování negativních, blokujících přesvědčení

Obsahuje návod + speciální accutónovou nahrávku

Tato metoda, vycházející z neuropsychologie, neurovědy, psychologie, tradiční čínské medicíny a učení o meridiánovém systému, vám doslova změní život. 

Budete schopni poznat a pojmenovat svá blokující přesvědčení a nikoliv se jich zbavit (to nelze), ale přeměnit je a zcela tak sebe a svůj život osvobodit od jejich negativního vlivu. 

Velkou výhodou této metody je její vykazatelnost. Tzn. že si můžete reálně změřit její účinky - provedu vás měřením síly (vašeho) problému před provedením metody a a po jejím skončení. Zaznamenáte skutečný výrazný posun a zlepšení! 

NA CO VŠE SE DÁ METODA POUŽÍT

Dá se použít ve všech oblastech života

Jako příklady uvedu aplikaci v 5 hlavních oblastech života, to znamená:

 1. láska a vztahy,
 2. práce (zaměstnání, podnikání, peníze, majetek, hojnost),
 3. zdraví,
 4. tvůrčí volnočasové aktivity,
 5. duchovno.

1. LÁSKA A VZTAHY

Díky „Hlubokému odpuštění“ najdete a transformujete to, co vás trápí, tíží a tlačí v lásce a vztazích:

 • s původní (biologickou) rodinou, matkou, otcem, sourozenci, babičkami, dědečky…
 • v současném partnerství či manželství,
 • ve vztazích s dětmi,
 • s přáteli, se známými,
 • v klíčovém vztahu, k člověku, kterého vídáte v zrcadle, k sobě samému.

A co můžete díky tomu získat?

 • Klid a harmonii v partnerství či manželství
  Protože procesem „Hlubokého odpuštění“ vykročíte z bludného kruhu partnerských hádek, konfliktů a krizí.
 • Úlevu od vzteku, bezmoci a následných pocitů viny
  Díky tomu, že přestanete cítit nutkání vybíjet si negativní emoce na partnerovi/partnerce.
 • Zdravé seběvědomí
  Pokud vás trápí ataky žárlivosti, podezíravosti vůči partnerovi/partnerce, obviňujete ho/ji, ale situaci to jen zhoršuje…a tak se cítíte frustrovaní.
 • Přirozené propojení do párového „my“ namísto izolovaného „já“
  Pokud vztah tíží ztráta vzájemné důvěry, díky "Hlubokému odpuštění" ji můžete znovu najít, sladit se s protějškem a postupně získat i chuť tvořit párovou budoucnost.
 • Vytvoření přirozených hranic a schopnosti postavit se za sebe
  V rámci párového soužití a rodiny, přátel, ale i ve vztazích v zaměstnání/podnikání, se tak mnohem lépe organicky prosadíte, přestanete se cítit „neviditelní“ a méněcenní.
 • Vytvoření vnitřních podmínek pro příchod (přitažení si) toho pravého/té pravé
  Váš protějšek vás těžko může poznat, pokud na zádech táhnete batohy plné kamení a odpadků… "Hluboké odpuštění" vás této zátěže nezbaví. Udělá něco ještě lepšího: v procesu si uvědomíte, o čem vaše kamení a odpadky doopravdy jsou – a postupně je budete moci odložit. Tím získáte mnohem lepší přístup ke svému potenciálu – a využít jej můžete i k tomu, abyste ze sebe vyzařovali to nejlepší… kdo skutečně jste… aby vás mohla esence života propojit s tím pravým nebo tou pravou.
 • Vyhojení bolestí z marných pokusů přivést na svět zdravé děťátko
  Možná už po opakovaných pokusech otěhotnět a dítě donosit ztrácíte víru, že se vám to opravdu podaří… možná se cítíte bezcenně, provinile, neschopně. S těmito stavy i emocemi vám pomůže "Hluboké odpuštění". Přivede vás k vnitřnímu klidu a flow. Pokud vyjdete z nich, namísto ze zažitých bolestí, otevřete si cestu k narození zdravého miminka.
 • Respekt k sobě samému a naplňování vlastních potřeb
  Díky "Hlubokému odpuštění" můžete postupně vyhojit mučivou méněcennost i útoky „musů“ a „mělbychů“ vašeho vnitřního policajta.
 • Přechod od sebetyranie k sebedůvěře
  Přejdete od drsné vnitřní sebetyranie, perfekcionismu, nutkání starat se o to, „co na to lidi“, k pravé sebedůvěře a zdravé sebehodnotě.
 • Rozpuštění účinků nadměrného stresu, nervozity, stavů úzkosti, narušeného spánku
  V procesu "Hlubokého odpuštění" stále víc a víc získáváte vnitřní ukotvení v jistotě a důvěře v sebe sama, v dokonalou vnitřní esenci. To je dobrý základ například pro kvalitní meditační nebo imaginativní praxi.

2. PRÁCE (Zaměstnání/podnikání,peníze, majetek, hojnost)

Metoda „Hluboké odpuštění“ vám pomůže zpracovat:

 • Pocit, že jste hlupák a outsider,
  Protože vás na pracovišti šikanuje šéf nebo kolegové.
 • Nervozitu, napětí, obavy, pocity ponížení…
  Pramenící z dysfunkční týmové práce, neshod, manipulace, soupeření…
 • Pocity bezcennosti, provinilosti a bezmoci
  Pokud se opakovaně snažíte najít si to pravé pracovní nebo podnikatelské uplatnění a už vám docházejí síly zkoušet to dál…
 • Nadměrný stres
  Vyvolaný napjatými vztahy a „blbou náladou“ na pracovišti nebo ve firmě.
 • Výčitky, sebeobviňování, vztek, hledání, kdo za to může…
  Protože i když vnitřně cítíte a víte, že vaše živnost nebo firma jede jen na málo procent, nedaří se vám ji pořádně rozhýbat.
 • Strach z budoucnosti – o své pracovní místo
  Protože s příchodem nového nadřízeného anebo nového majitele firmy se objevily opakující se potíže na pracovišti či v chodu firmy, poklesla ziskovost a stav se nelepší…
 • Bezesné noci, kdy si stále znovu kladete otázku „jak dál?“
  A už se vám zdá, jako by vám někdo proud hojnosti peněz, majetku, pracovních/podnikatelských příležitostí naschvál uzavíral…

3. ZDRAVÍ (harmonie těla, mysli a duše)

Pokud definujeme lidské zdraví jako harmonii těla, mysli a duše, pak k ní „Hlubokým odpuštěním“ přispějete takhle:

 • Úlevou
  Od fyzických bolestí
 • Zpracováním zatěžujících negativních emocí a myšlenek
  Ty jsou původci i vyjádřením příčin vašich chronických či akutních zdravotních obtíží. Čím nižší bude vaše mentálně-emocionální zátěž, tím více se přiblížíte stavu vitality a fyzické i duševní harmonii.
 • Zvýšenou koncentrací pozornosti, vůle a energie
  Díky rozpouštění blokujících přesvědčení si uvolníte vnitřní kapacitu a získáte prostor soustředit se na vytoužené uzdravení
 • Očistou vnitřního světa
  Postupně rozpustíte „černou štafetu“, tj. negativní vzorce a programy nemocí, které si rody předávají nejčastěji nevědomě.
 • Zpracováním účinků nadměrného stresu
  Objevíte ta omezující přesvědčení, která právě ve vás spouštějí nadměrný stres. Můžete je postupně rozpustit nebo přeměnit.
 • Zlepšením kondice
  Možná se vždy čas od času rozhodnete, že se rozhýbete a dostanete se do kondice – ale ten záměr vám nevydrží. S „Hlubokým odpuštěním“ můžete krok za krokem objevit, proč a transformovat svoje nastavení ve zdraví prospěšné.

4. TVŮRČÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Například: psaní, malba, tanec, divadlo, řečnictví, turistika, horolezectví, kynologie, numismatika…

Metoda „Hluboké odpuštění“ vám přinese tyto benefity:

 • Do hloubky a opravdově pochopíte, v čem spočívá vaše tvůrčí vášeň
  "Hluboké odpuštění" vám pomůže uvědomit si, pro co vnitřně hoříte. Konečně si dovolíte otevřít stavidla vašich talentů naplno.
 • Čas
  V procesu metody poznáte, že není pravda, že „na nic nemáte čas“. Možná jste si „jen“ zvykli odkládat své hluboké vnitřní potřeby na poslední místo – a když na ně konečně došlo, chyběla vám síla a chuť se jim věnovat.
 • Dotáhnete do konce rozpracované projekty
  Možná se kvůli nedokončeným dílům cítíte k ničemu, provinilí a bezmocní. Vyčítáte si nedostatek důslednosti, vytrvalosti, píle atd.. "Hlubokým odpuštěním" zmapujete a účelně zpracujete vnitřní překážky, které vám v realizaci brání.
 • Postavíte se za sebe a vypěstujete si zdravé hranice
  S rodinou či partnerem/partnerkou zdárně vykomunikujete dostatek času a podmínky pro vaše tvůrčí cíle. Naučíte se postavit se za sebe tak, abyste přestali hrát roli oběti, která musí, musí…žít pro druhé a na vlastní naplnění nemá právo.

5. DUCHOVNO A OSOBNÍ RŮST

Díky metodě „Hluboké odpuštění“ získáte:

 • Podporu vaší práce na sobě
  "Hluboké odpuštění" je metoda naprosto přesně zaměřená vždy na konkrétní blokující přesvědčení, které při důsledném používání zpracuje do hloubky a efektivně.
 • Podporu uvědomění si a rozvoj vědomého způsobu života
  Díky uvolnění bloků v konkrétních oblastech vašeho růstu si v každodenním procesu sebepozorování a sebereflexe povšimnete zvýšeného přílivu zpráv o vašem vývoji, tzn. koincidencí, synchronicit a mnoha forem „šťastných náhod“.
 • Čištění karmy
  Účinné čištění vaší osobní karmy, na vědomé a nevědomé úrovni. Důkladné čištění karmy vaší původní rodiny a vašich rodů, na vědomé a nevědomé úrovni.
 • Snadnější sebeřízení
  Zpracováním blokujících přesvědčení si uvolníte vnitřní prostor pro efektivní sebeorganizaci a dosahování cílů.
 • Zkvalitnění a prohloubení meditací
  Postupnou a důslednou prací s "Hlubokým odpuštěním" se krok za krokem přesunete do vyšších úrovní vědomí, jako je harmonická neutralita, vnitřní mír, blaženost, láska bez podmínek, čiré bytí. Tyto úrovně vědomí, mj. známé jako záblesky v intenzivních, dlouhodobých meditacích, pro vás přestanou být vzácnými okamžiky. Budete si je moci udržet a pěstovat. Vrátíte se domů…do skutečné radosti a flow.

NAHLÉDNĚTE DO ČLENSKÉ SEKCE

Celou metodou vás provedu bezpečně, krok za krokem. Veškerý postup a obsah najdete v uzavřené členské sekci. Je potřeba kliknout na tlačítko Koupit a vyplnit formulář. Ihned po zaplacení vám na vámi zadaný e-mail přijdou osobní přístupové údaje a odkaz, kde se jimi můžete přihlásit. Následně můžete okamžitě začít metodou procházet a aplikovat ji do svého života. 

KDO PRO VÁS METODU "HLUBOKÉ ODPUŠTĚNÍ" PŘIPRAVIL

Jsem Mgr. Hana Ajasta.

Od roku 1999 pracuji s klienty, a to převážně v tématu partnerství a zdravé sebelásky. Jsem průvodkyní s terapeutickým přístupem, od roku 2008 facilitátorkou rodinných a systemických konstelací a od roku 2016 ICF koučkou.

Mohu Vás dovést k vyřešení Vašich obtíží. A pokud se tak rozhodnete, vypěstujete si nové, kvalitní životní návyky. Tím dodáte svému životu nový náboj a směr.

Určitě víte, že nejdůležitějším člověkem je ten, kterého vídáte v zrcadle. Proto, ať už se budeme zabývat jakýmkoli typem vztahu, určitě se podíváme i na vaši sebelásku, sebehodnotu a schopnost postavit se za sebe a prosadit se.

Garantuji vám, že při práci se mnou pocítíte změny a začnete uvažovat úplně jinak.