Ajasteon

VÝROKY PRO ŽIVOT

Autorské citáty a výroky od Ajasty

Kdy „prostě musíš tančit“?

Musíš tančit, pokud Tě hudba rozechvívá tak moc, až hrozí, že pokud ji Tvé tělo nezačne následovat, odletí jako motýl rovnou do Zdroje…

Musíš tančit, když je bolest tak velká, že bys dalšími slzami vyplakal novou díru do duše…

A musíš tančit, když se právě klidně procházíš podvečerním městem a náhle Tě zaskočí, že se z podloubí ozývají Tvoje oblíbené písně, a tak přijmeš výzvu zatančit si pod širým nebem… ať už se lidé dívají anebo ne. Protože – KDY, KDYŽ NE PRÁVĚ TEĎ?

"Někdy prostě musíš tančit."

Ajasta

 • „Někdy prostě musíš tančit.“
 • „Dávej, co sám hledáš.“
 • „Jen pro dnešek se vzdej hodnocení.“
 • „Ode dneška po tři dny rozvažuj, jak si představuješ meditaci. A od čtvrtého dne medituj.“
 • „Povšimni si přírody za oknem, vyjdi do lesa, obdivuj proud vody... Naplň svou duši.“
 • „Jaký je zdroj Života? Věčné bytí, dýchající bez dechu, spočívající samo v sobě.“
 • „Čím dnes obdaruješ ty, s nimiž se setkáš?“
 • „Upřímný smích potěší duši a zahřeje srdce.“
 • „Jen pro dnešek se otevři všem darům, materiálním, citovým, spirituálním, od lidí, přírody, Života a přijmi je vděčně a s radostí.“
 • „Úspěch si nepřitáhneš větší dřinou, ale moudřejšími způsoby realizace cílů.“
 • „Proč by sis nepřiznal své chyby, když se můžeš napomenout, najít nová řešení a odpustit si?“
 • „Než zdvihneš vlnu slov, myšlenek a činů, zastav se - a představ si její důsledky.“
 • „Proč bys měl konat z nejhlubšího vnitřního místa opravdovosti a klidu? Protože podobné přitahuje podobné.“
 • „Zákon činu a jeho důsledků slouží k uplatnění svobody rozhodnout se. Jak dnes toto právo využiješ?“

„Slova vyřčená z hloubi srdce se nesou rovnou k Bohu. K Bohu v Tobě, kolem Tebe i ke Zdroji.“

 • „Kdo Tě vždy vede a ochraňuje?“
 • „Jakou iluzi jsi dnes odhalil?“
 • „Je snadné přijmout své přátele. Dokážeš to i s nepřáteli?“
 • „Každá překážka je skrytá příležitost.“
 • „Proč bys neudělal vše, co můžeš a ještě o něco víc?“
 • „Už jsi svým nejlepším přítelem?“
 • „Jaký kvalitní návyk si dnes osvojuješ?“
 • „Než večer usneš, ohlédni se za celým dnem. Uvědom si svoje chyby a rozhodni se, jak je napravíš.“
 • „Nikdy nepodceňuj sílu úsměvu.“
 • „Které svoje chyby jsi připraven uvidět a zpracovat?“
 • „Jakým slabostem dnes čelíš?“
 • „Jakou negativní vlastnost se Ti dnes podařilo ovládnout?“
 • „Když něco kupuješ, čím platíš? Částí vlastního života.“
 • „Výhra nebo prohra - pro moudrého v tom není rozdíl. Dívá se pod povrch věcí a díky vytrvalosti je stabilní.“

„Každé ráno buď odhodlaný objevit a tvořit své přiležitosti, a to s lehkostí a úsměvem.“

 • „Neexistují podřadné úkoly. Životní šance se může ukrývat i pod nánosem prachu.“
 • „Jak chceš chytit několik zajíců naráz? Vrhni se za jedním. Jak chceš splnit několik zadání najednou? Vyber si to klíčové, jdi do něj celý a dotáhni jej do konce.“
 • „Prohrál jsi? Můžeš se litovat, obviňovat druhé, vztekat se jako dítě... nebo se statečně ponořit do jezera poznání a najít lasturu s perlami poučení: co, kde a jak máš zlepšit, abys vytvořil lepší podmínky pro výhru.“
 • „Upřímná chvála rozsvěcí srdce a otevírá dveře.“
 • „Kam Tě dovedou stížnosti na druhé?“
 • „Každodenní plán Ti pomůže kvalitně tvarovat realitu.“
 • „Jak Ti slouží sebelítost nebo sebepodceňování? Jsi člověk hodný úcty a respektu.“
 • „Jak se dnes mají Tvoje děti? - Jak se dnes má Tvoje vnitřní díte?“

„Pokud opakovaně plníš, cos slíbil, rozvíjíš svůj smysl pro čest. Ten Tě v zátěžových situacích podpoří, abys mohl jít v životě nahoru.“

Ajasta

 • „Velký plán těžko uskutečníš přes noc. Klíčové je vydržet u jeho dílčích částí.“
 • „Jak moc dnes vnímáš své děti? - Jak moc dnes vnímáš své vnitřní dítě?“
 • „Čas od času vyhledej samotu a vezmi si její dar: je to příležitost opět se propojit se sebou a zdroji Života.“
 • „Pokud si přeješ fungující život, ať už samostatně nebo v páru/rodině, je čas od času naprosto nutné naplánovat budoucnost a opatřit ji křídly prožitků, živosti a přesahujícího smyslu.“
 • „Jakým rituálům se rádi věnujete ve vztahu/rodině? Každá společná tradice vám umožní řídit loď  vašeho života správným směrem.“
 • „Pokud čistíte svou vnitřní zahradu, vytrhejte plevel pečlivě, i s kořeny. Zkratky nefungují.“
 • „Co má na dálnici Tvého života absolutní přednost - vztah/rodina nebo práce/podnikání? A co se stane, když změníš úhel pohledu?“
 • „Co pro vás znamená dobře se postarat o děti? A jak tuto roli naplňujete?“
 • „Představte si, že umíráte. Litovali byste, že jste s rodinou a přáteli strávili málo času u televize?“
 • „Žij, jako by příštích 10 vteřin byl poslední čas Tvého života.“
 • „Za co jsi dnes ochotný umírat?“
 • „Jaké rodinné nebo kulturně společenské tradice miluješ? A kdy ses jim naposled věnoval?“
 • „Buďme jako sněhové vločky: každý tvar je jiný, zůstává sám sebou a všechny jsou dokonale propojené.“
 • „Vnímej druhého a empaticky mu naslouchej. Porozumíš mu a potom i on může porozumět Tobě.“

„Budoucnost lidstva je v propojení a sounáležitosti. Jak s těmi kvalitami dnes zacházíš Ty?“

 • „Namísto soupeření mezi já a Ty začni přemýšlet v kategorii my a systému výhra - výhra.“
 • „Uvědom si, co je Tvou hlavní prioritou a nauč se dávat ji zásadně na první místo.“
 • „Dnešní svět válčí o pozornost. Vezmi si ji zpět. Medituj.“
 • „Abys věděl, kam jdeš, pečlivě si sestav a opatruj svůj záměr/cíl.“
 • „Vykopni míč, staň se nositelem změn.“
 • „Opravdově přijatý záměr/cíl pronikne až do nejmenších částeček Tvé bytosti.“
 • „Jaký úkol Tě dnes nejvíc posune k úspěchu a naplnění?“
 • „Jak se teď a tady cítí Tvoje vnitřní dítě?“
 • „Abys formuloval své cíle, nepotřebuješ sáhodlouhé dokumenty. Najdi několik šťavnatých slov nebo výstižný obraz či symbol, který Tě láká.“
 • „Snažíš se, aby Tě měli všichni rádi? A je to reálné?“
 • „Při tvorbě záměrů/cílů vycházej z možností, nikoli z omezení.“
 • „Přijetí odpovědnosti za důležitý závazek znamená, že se do něj skutečně zapojíš.“
 • „Vzorce chování předáváme dětem a ty zase svým dětem, obvykle ve stejné kvalitě i nekvalitě. Jak jste spokojeni s tím, co jste předali anebo dostali?“
 • „Co dnes uděláš s jedním ze svých nejútočnějších "musů" nebo "mělbychů"? Necháš si jej nebo se rozhodneš pro jeho změnu?“

„Obvykle si nerozumíme, protože každý z nás věří jiné sadě "jaktomábejt", osvojené v dětství: jsme skálopevně přesvědčeni, že konflikt máme řešit v určité roli a jistým způsobem. Ale co kdybychom si na chvíli role vyměnili?“

Ajasta

 • „Pokud se nám podaří se dohodnout, stane se něco kouzelného: namísto mého cíle a Tvého cíle se zrodí náš cíl, třetí kvalita, která první dvě dalece převyšuje.“
 • „Během cesty se vždy na chvíli zastav. Zkontroluj, zda Tě Tvůj konečný cíl stále přitahuje a jaký máš k němu aktuálně vztah. Tím obnovíš vnitřní dohody a chuť jít dál. Cesta a cíl jsou neoddělitelně spojeny.“
 • „V partnerství a rodině je užitečné mít kompas, abychom se dohodli, kam jdeme. Funguje společně sestavený záměr: jaké máme plány, co v sobě chceme rozvinout, čemu věříme a o jaké pilíře se opíráme.“
 • „Nezpívej opatrně.“
 • „Do určité úrovně vědomí si na oči nasazujeme vždy jiné brýle. Jdeme-li nahoru, vidíme stále víc. Až nakonec přestaneme brýle potřebovat.“
 • „Ten, kdo ctí zákony lásky, respektuje i zákony života.“
 • „Jak Ti dnes pomůže, když o něco víc přijmeš sám sebe?“
 • „Jak nejlépe podpoříš druhého, aby se stal lepším, než je? Tím, že ho doopravdy přijmeš, takového, jaký je tady a teď. A stejné dobro můžeš vykonat pro sebe.“
 • „Kým se staneš, když začneš pronásledovat jedovatého nepřítele, který Ti ublížil? Hrozí nebezpečí, že Tvé srdce zaplaví cizí jed. Otázka zní: stojí to za to?“
 • „Odpuštění z hloubi duše Tě osvobodí, přestaneš být obětí.“
 • „Udělej si čas a rozvažuj o odpuštění. Co pro Tebe znamená? A komu cítíš, že chceš odpustit?“
 • „Je nesmírně důležité, abys dodržel sliby, zvláště ty nejvyšší, udělané z hloubi srdce a ze dna duše.“
 • „Vytvoříš-li svá rozhodnutí z vnitřního prostoru klidu, povedou Tě ke správným činům. A naopak, rozhodnutí z chaosu vyústí do komplikací.“
 • „Co teď? A co potom?“

„Jaké výrazné typy lidí se pohybují ve Tvé realitě? Dobře se dívej, jsou zrcadly Tvého nitra. Co vidíš?“

 • „Staň se takovým, jakým sám sebe vidíš, když se díváš do očí milované a milující bytosti.“
 • „Co Ti tady a teď říká Tvé svědomí?“
 • „Pokud se k jedné lidské bytosti chováš bez respektu a lásky, může to ovlivnit i Tvé další vztahy, hlavně vztah k sobě.“
 • „Slovo je nejmocnější nástroj, ale i zbraň. Mluvíš-li o těch, kdo právě  nejsou přítomni, říkej to, co bys jim řekl do očí.“
 • „I když je to pro ego velká lekce, čím dříve se naučíš, jak se omluvit, tím lépe pro Tebe i pro druhé.“
 • „Máš-li obavu pustit se do velkého projektu, uvědom si, že velké věci se skládají ze série malých, každodenních kroků. Dělej je pečlivě, zapáleně, s laskavostí a humorem - a Tvůj cíl Ti brzy zaklepe na dveře.“
 • „Lepší ostuda než nuda. Nedovol, aby Tě řídily pocity hanby a strach "co na to lidi?!“

„Od sedmikrásky se nauč, co to znamená být sedmikráskou. A od růže, jaké to je být růží. Tím oba květy objevíš v zahradách vlastního nitra.“

 • „A co když "milovat" především rovná se konat?“
 • „Vědomá víra je akt rozhodnutí. Ať už si zvolíš věřit čemukoli.“
 • „Zažíváš-li vysoké vlny přílivu štěstí, využij toho a rozšiř jej do různých zákoutí svého života. Jinak promarníš své šance a spláchne jej síla odlivu.“
 • „...a i kdyby cokoli, NIKDY, NIKDY, NIKDY SE NEVZDÁVEJ.“
 • „V páru jedna plus jedna znamená tři: dvě lidské bytosti plus jejich vztahový prostor.“
 • „Rodina rovná se "my". Chceš-li ji rozvíjet, vyjdi z toho.“
 • „Věnuj svému partnerovi/partnerce čas mezi čtyřma očima. Bez nových podnětů a inspirace byste coby pár ztratili směr cesty.“
 • „Buď jako voda... přizpůsobivý, splývající s hlavním proudem... ale stále jedinečný a sám sebou.“
 • „Život stojí na Pilířích, které jej nesou i určují. Odhaluj je a uč se znát jejich koridory. Tato dovednost je naprosto zásadní pro kvalitní existenci, zvláště v rodině a vztazích.“
 • „Tvůj záměr je mocnější než pytel odpadků, který vláčíš na zádech.“
 • „Golem Tvé agrese buď upeče chleba anebo na prach spálí vše živé. Jsi to Ty, kdo mu dává rozkazy. Pro jaký pokyn se rozhodneš tady a teď?“
 • „Bojíš se poznat svou vnitřní Fúrii, ale i ona se bojí...má strach, že ji odmítneš.“
 • „Strach se může stát Tvým přítelem. Oslov jej... a rozmlouvej s ním. Řešení přijde.“
 • „Pokud z hloubi sebe pomůžeš druhým k opravdové změně a zapomeneš, že jsi to Ty, kdo pomáhá - pak nejvíce posloužíš sám sobě. I když v té chvíli pro Tebe Tvé zásluhy vůbec nehrají roli.“
 • „Pýcha závisí na potlesku, potvrzení a obdivu. A udělá pro ně cokoli.“

„Největší dobrodružství je objevovat svůj vnitřní svět.“

Ajasta

 • „Ach, ubozí zotročení otrokáři... svázaní tím, že potřebují ovládat své otroky... i tím, že si s nimi v periodických vlnách střídají role...“
 • „Zlo i dobro jedno jsou, vyjadřují dvě tváře Života.“
 • „Srdce penězi neuplatíš.“
 • „Pokud opravdu důkladně pozoruji jediné stéblo trávy, nenaučím se nic o trávě, ale s úžasem zažívám, že skutečně existuje.“
 • „Mají-li ti, kdo vynikají profesně i lidsky, čistou duši, působí občas naivně nebo nešikovně a v tom je jejich noblesa. Někdy se tak chovají záměrně, aby se druzí necítili méněcenní.“
 • „Jaká moc Tě ovlivňuje nejsilněji? Ty a zase jen Ty, jak uvnitř, tak navenek, jak vědomě, tak podvědomě.“
 • „Láska tvoří přitahovací pole tak mocné, že logika levé hemisféry nemá šanci.“
 • „Pohlédni do zrcadla, možná do očí člověka, jenž stojí poblíž a rozpoznej, jakou roli právě teď hraješ. Můžeš jít ještě dál: jak se v roli cítíš?“
 • „Vlčí alfa samci jsou klidní a sebejistí. Jak to dělají?“
 • „Události, jimiž procházíme ve světě kolem nás a v nich zúčastnění lidé přesně vyjadřují akutální stav naší vnitřní reality, toho, kdo jsme.“
 • „Náhody neexistují. Ve vesmíru fungují organizační principy a vzorce.“
 • „Přestaň hledat Okamžik. Vstup do něj.“
 • „Kolika lidem jsi dnes opravdově naslouchal?“
 • „Pokud někam plujete, proč se vyplatí držet kurz? Protože i drobná odchylka v tuto chvíli vás za pár dní odnese o stovky mil jinam, než kde byste rádi byli. Stejné je to i s realizací vašich životních cílů a záměrů.“

„Láska patří k nejvlivnějším principům života.“

 • „Tvoje integrita a naplnění mají nesmírnou cenu, udržuj je, protože i kdyby Ti spadlo do klína nebe i s hvězdami, vnitřní prázdnotu tak nevyplníš.“
 • „Jak dnes vidíš své místo v rodině?“
 • „Změna není možná, je nevyhnutelná.“
 • „Když se cesta ztrácí v mlze a přepadne Tě úzkost, že už dál nepokračuje, zastav se. Nadechni se… a pomalu vydechni. Uvědom si, že máš hledat důvod, proč jdeš po cestě. Ponoř se do svého srdce, do hloubky a najdi jej, i kdyby byl schovaný za tisíci dveřmi. A potom půjdeš dál, s odvahou a vědomím vytrvalosti, až do konce.“
 • „Život je buď dobrodružná jízda anebo destrukce.“
 • „Vše, co existuje, je živé. Nikdy nejsme sami.“
 • „Mapuj, k čemu Ti slouží silná zkušenost a její vliv nech v tichu růst, ať ve svém čase dozraje a vydá plody.“
 • „Komu můžeš opravdu věřit? Tomu, kdo opravdu věří Tobě.“
 • „Namísto změn v dílčích krocích se zaměř na nalezení a přeměnu podstaty problému. Když to uděláš, zásadně ovlivníš svůj život a navíc poznáš svoji moc.“
 • „Pochopil jsi? To hlavní máš hotovo, drž kurz a vnější projev úspěchu nastane zákonitě.“
 • „Jak se můžeš více a trvale radovat ze života? Zamiluj si každou jeho kapitolu, ne jen některé.“
 • „Štěstí se spotřební lhůtou zažíváme hlavou. S pravým štěstím nás seznámí jen srdce.“
 • „Jak poznáš, že Tvůj život má smysl? Podle množství vzpomínek a srdcí, do nichž ses otisknul.“
 • „Otevři své lví srdce, vřelé, odvážné a statečné. A konej z něj.“

„Zapal pochodeň nadšení, zdvihni ji do výše a udržuj plamen.“

 • „Vývoj společnosti znamená, že jedinci vytvářejí svou individualitu a současně se vzájemně adaptují.“
 • „Odvaha bez lásky se může zhoupnout v diktaturu.“
 • „Skutečný vůdce tvoří vůdce.“
 • „Poznávat svůj stín, to vyžaduje odvahu, vytrvalost a efektivní nástroje.“
 • „Tím, že sis zvykl opakovat lež, z ní neuděláš pravdu.“
 • „Kde leží odpovědi? ...uvnitř, v Tobě, naslouchej tichému, jemnému hlasu...“
 • „Pouze osobní zodpovědnost za život Tě povede reálně a pragmaticky. Všimni si, že když se ji snažíš něčím/někým nahradit, skončíš v pasti iluzí.“
 • „Berme vážně své děti, uznejme jejich hodnoty, naslouchejme jim.“
 • „A mimochodem, už jste někdy rozsvěceli hvězdy?“
 • „Pokud Tě někdo manipuluje do hádky, pozoruj tu snahu a můžeš-li, udělej, co cítíš Ty, v jádru sebe.“
 • „Láska je odpověď.“
 • „Jak spolehlivě platíš, když něco dlužíš sám sobě?“
 • „Na špici pyramidy je klid a není tam konkurence.“

„Do ticha vchází
sněžný tání,
vášnivý sny
i odříkání.
Věčnost je právě
na dosah,
zameť jí práh..!“

 • „Trojice věčných otázek:

  *kdo jsem?
  *proč jsem tady?
  *jaký je smysl (mého) života?“

 • „Úspěch je podmíněn poznáním sebe sama.“
 • „Skutečně úspěšní zažívají vnitřní mír. Vnější potlesk je bonus navíc.“
 • „Co je to kouzlo návratu? Vyruší-li Tě něco a Ty odvrátíš pozornost od svého cíle, namísto výčitek se k němu co nejdříve vrať a pokračuj s plným nasazením.“
 • „Dojdeš-li k pravosti věcí, neslevuj z ní. Tvoje osobní integrita je klíčem ke spokojenosti a radosti ze života.“
 • „Když to není dobré, ještě nepřišel konec.“

Citáty dalších autorů

 • „Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za jídlo a radost ze života. Pokud nenacházíš důvod k vděku, hledej chybu sám v sobě.“ Tecumseh, náčelník indiánského kmene Šóniů
 • „Život je krátký. Není čas nechat důležitá slova nevyřčená.“ Paulo Coelho
 • „Existuje vztah, ve kterém mohou růst dva lidé v čistotě, bok po boku, učíce se moudrosti jeden od druhého, stále harmoničtěji jeden s druhým. To však vyžaduje sebevládu, vyloučení všeho negativního a pěstování všeho pozitivního.“ Paul Brunton
 • „Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ Buddha
 • „Tichost je vždy výmluvná. Je neustálým tokem řeči, která je přerušována mluvením. Slova, která vyslovuji, jsou překážkou této proudící němé řeči. Například: drátem prochází elektrický proud. Odpor, který drát klade, však jeho průchodu brání. Stejně tak je tichost neustálým tokem řeči, která je přerušována slovy.“ Šrí Ramana Mahariši
 • „Můžete se ptát: A co když člověk v žádnou duši nevěří? No, pravda, když člověk v duši nevěří, proč by ji vůbec hledal? Ale to neznamená, že ji nemá. Existují cesty, říká se jim jóga a mystika, které vás k prazákladu vašeho života přivedou.“ Eduard Tomáš
 • „Správný otec povzbuzuje i soudí.“ Jordan Peterson
 • „Pohádky nevznikly proto, aby děti usnuly, ale aby se dospělí probudili.“ Milan Rúfus
 • „Nejbeznadějněji jsou zotročeni ti, kteří klamně věří, že jsou svobodní.“ Johann Wofgang Goethe
 • „Pravdu najdete jen u sebe, jedině sami v sobě.“ Eduard Tomáš
 • „Názor ostatních na mou osobu je ve srovnání s tím, co dělám, nepodstatný.“ John Lennon
 • „Od borovice se nauč o borovici. A od bambusu o bambusu.“ Zenový básník Hašó
 • „Je mnoho lidí, kteří by byli mohli dospět k moudrosti, kdyby si nepředstavovali, že jí už  dosáhli.“ Lucius Annaeus Seneca
 • „Co zmohou zákony tam, kde vládnou jen peníze?“ Gaius Titus Seneca

„Co je klíčové pro úspěch? To, jak žiješ, způsob bytí ve světě.“

Ajasta