Systemické a rodinné konstelace a pohyby duše

"Systemické konstelace - návrat k řádu života.

Porozumíte celku a najdete v něm své místo." Ajasta

"Nejlepší je konstelace zažít," řekla mi nedávno jedna klientka. Proč? Protože chtít je popsat někomu, kdo na nich ještě nebyl, je celkem náročný úkol. Ale pustím se do něj, protože chápu, že si o konstelacích chcete udělat představu. Navíc věřím, že následující informace mohou být užitečné i pro zkušené konstelující.

Oč v konstelacích jde? Je to poradenská metoda osobního a firemního růstu a transformace. Řeší a mění především hluboce zakořeněné programy, vzorce myšlení a formy chování, převzaté po předcích a schémata, která brzdí osobní rozvoj. Každý z nás se někdy zabývá určitým klíčovým tématem. Může se jednat o otázky lásky, partnerských vztahů, rodiny a dětí, zdraví, finanční prosperity, kariéry, duchovního vývoje. A v tom všem vás  konstelace posunou vpřed. Kromě toho vám umožní zažít hluboké propojení s ostatními... a víme, že právě v sounáležitosti, úctě a sdílení leží budoucnost 21. století.

Mým učitelem konstelací je psycholog Johann Zeilhoffer, Bhagat, v roce 2008 jsem dokončila jeho dvouletý výcvik "Systemické a rodinné konstelace a pohyby duše". Od té doby praktikuji. Metodu a její účinky miluji, opakovaně vidím, jak přináší oživení a dynamiku do původně zamrzlých struktur. Konsteluji jednotlivce i skupiny. A velice se mi to líbí.

Krátce z historie vzniku metody systemické konstelace

Za otce systemických konstelací (konstelace systému, celku) je považován německý psychoterapeut Bert Hellinger, vyvinul je v 80.-90. letech 20. století .Navazoval na psychodrama rakouského lékaře Jakoba Levi Moreno, rodinné rekonstrukce a skulptury Virginie Satirové a hypnoterapii Miltona Ericksona. Hellinger desítky let pečlivě pozoroval řád věcí, podle něj skrytý na nejhlubší úrovni života. Právě k této symetrii nás konstelace umí navracet.

Co byste měli o konstelacích vědět?

Všechny důležité informace o metodě systemické a rodinné konstelace a pobyby duše najdete pod jednotlivými tlačítky.

Zářijové konstelace v Praze

sobota 26. 9. 2020, 10 - 17 (18) hodin,

místo: Praha 1, Divadlo Kampa J. Duška.

 

Přečtěte si oddíl "Za jakých podmínek se můžete na konstelaci přihlásit".

 

Ceny:

*pro ty, kdo si chtějí zajistit postavení konstelace: 2.000 Kč,

*pro pozorovatele - 900 Kč,

*pro všechny ostatní - 1.500 Kč.

 

Platba: jakmile odešlete vyplněnou přihlášku, dostanete mailem platební údaje k uhrazení zálohy ve výši 400 korun. Poté je vaše místo na konstelacích rezervováno. Zbylou částku zaplatíte na místě, připravte si hotovost.

 

Vyplňte a odešlete závaznou přihlášku:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro vyřešení vašeho dotazu/objednávky.