Co se děje v průběhu konstelací a po nich

Průběh systemických a rodinných konstelací a pohybů duše znamená:

*pro některé klienty okamžité vysvobození i z léta řešených obtíží, jasnost, radost, pokrok na místě,

*pro některé vnitřní pohyby, vyjádřené myšlenkami a emocemi typu „Cítím, že je toho teď na mě moc najednou…“ nebo „Tak dlouho jsem odkládal řešení, teď to musím rychle dohnat!“ + nebo určitou míru únavy, bolesti hlavy, podrážděnost, vzácněji obtíže typu nachlazení nebo příznaky, spjaté s tématem vaší konstelace. Čím to je a v jakých případech se to může přihodit?

- když jsou pro vás konstelace nové, pokud jste na nich poprvé nebo máte za sebou například jen 2-3 semináře: váš hodnotový systém a po předcích převzaté vzorce chování, myšlení a prožívání světa, se účinnou cestou konstelací rozhýbou – a vy jako bytost začínáte (vědomě i podvědomě) přehodnocovat to, čeho jste se do té doby v daném tématu drželi. Něco se osvědčí, něco můžete pustit a nahradit novým, více funkčním. To nové potřebuje jednak svůj prostor a za druhé čas, aby se spřátelilo se stávajícím.

Doporučuji, abyste k sobě byli laskaví, vezměte si svůj čas, pečujte o sebe, během dvou týdnů po konstelacích nedělejte závažná životní rozhodnutí. Raději si pečlivě všímejte změn, jakýchkoli, i zdánlivě drobných, ať už ve vašem těle – mysli – pocitech a emocích, ale stejně tak i v dějích, tedy v tom, co se jinak a nově děje ve vašem životě. Tyto změny si můžete psát, nejlépe do zvláštního sešitu. Pozorování a záznam jsou základní a spolehlivé metody osobního růstu a mohou se stát podkladem pro jeho další kroky, budete vědět, kam se příště zaměřit. A také sami sebe pochvalte, za každý krůček, který na své cestě uděláte. Jednak si zasloužíte ocenění a pak, pokud jsme chváleni, o to raději se svými úkoly i růstem zabýváme. A kdyby se stalo, že i přes toto sebezkoumání a péči vaše obtíže trvají déle, než dva týdny, ozvěte se mi na mail: info@ajasta.cz Můžeme společně konkrétně rozklíčovat vaši situaci a dále ji řešit.

Další kroky osobního růstu po konstelacích

Systemické a rodinné konstelace a pohyby duše jsou účinnou metodou osobního růstu a jako takové jsou vhodné pro ty, kdo na sobě pracují také v individuálních sezeních. Pro tyto případy je šikovnou pomůckou právě už výše zmíněné pozorování a záznam všech změn ve vás a vašem životě, protože vznikne soupis témat, která se ukazují jako aktuální k dalšímu zpracování, v našich osobních sezeních.    

Je možné, že někdo po konstelaci tzv. zůstane v roli?

1. To, že si vás někdo do své konstelace vybere jako zástupce jedné z „rolí“, se děje na základě vnitřní podobnosti s řešeným tématem, to znamená, že vědomě nebo podvědomě řešíte stejnou věc. Pokud si to uvědomíte a přijmete, může mít pro vás i cizí konstelace bonusy navíc.

2. V rámci konstelačního semináře předcházím tomu, aby zástupci tzv. zůstali v rolích. Jak?

*dvěma pečlivými a autentickými rituály, tj. vstupem do role a výstupem z ní, s mou účastí a očistou,

*očistou prostoru a přítomných,

*předěly: tuto „instituci“ jsem vyvinula, abyste se mohli uvolnit a odpoutat od předchozí konstelace nejen slovně a emočně, ale i fyzicky, to znamená, že v předělech nejčastěji tančíme, a to ne nějakým druhem společenského tance, který by příliš uvolnění nedovolil, ale volným tancem. Je to meditace v pohybu, kdy necháme tělo, aby se pohybovalo, jak si samo přeje. Doslova. Někdy ty pohyby vůbec nesouvisejí s hudbou, kterou k nim pouštím. A to je v pořádku. A abyste se lépe soustředili sami na svoje projevy těla, vezměte si s sebou na konstelace šátek na oči a před volným tancem si jej umístěte. Zraková deprivace přináší i vyšší míru aktivace jiného smyslu, a to sluchu, takže se intenzivněji soustředíte na hudbu a následně na pohyby těla.

3. Kdyby se i přes tato opatření stalo, že se budete i za několik dnů po konstelaci cítit, jako byste nebyli sami sebou nebo jako byste na sobě nesli něco, co vám nepatří, ozvěte se mi na info@ajasta.cz a situaci vyřešíme. Děkuji.

Jak můžete z role znovu-vystoupit sami

Můžete si představit toho, pro koho jste v konstelaci někoho zastupovali, přímo před sebou – a potom si dát ruce k sobě – a prožít si, jak se vůči němu teď cítíte. – Následně se spojte s vaším vnitřním božstvím – a z tohoto místa v sobě dotyčnému co nejupřímněji poděkujte: za to, že jste mohli v jeho konstelaci stát… zastoupit toho a toho člověka… a za vše, co vám konstelace přinesla a přináší. Až si děkování prožijete, pokud je opravdové, pocítíte vnitřní změnu. Tehdy můžete říci nahlas například: „Děkuji Ti, …. jméno …, že jsem mohl stát ve Tvé konstelaci. A tady a teď VYSTUPUJI z role zástupce …. jméno zastupované osoby.“ – Současně proneste tyto věty – a udělejte buď krok dozadu nebo krok stranou. A klidně můžete jak věty, tak i kroky několikrát zopakovat, až do bodu, kdy se budete cítit svobodní.