Co se děje v průběhu konstelací a po nich

Mám zkušenost, že mým klientům systemické a rodinné  konstelace a pohyby duše přinesly:

🔵okamžité vysvobození i z léta řešených obtíží, nadhled nad původním problémem, radost, lehkost a vyšší míru štěstí a naplnění.

🔵myšlenky typu: „Cítím, že je toho teď na mě moc najednou…“ nebo „Tak dlouho jsem odkládal řešení, teď to musím rychle dohnat!“ +  určitou míru únavy, bolesti hlavy, podrážděnost, vzácněji obtíže typu nachlazení nebo příznaky, spjaté s tématem dané konstelace.

Čím to je a v jakých případech se to může přihodit?

Když jsou pro vás konstelace nové, pokud jste na nich poprvé nebo máte za sebou například jen 2-3 semináře, váš hodnotový systém a po předcích převzaté vzorce chování, myšlení a prožívání světa  a vůbec vše, co zahrnuje pojem ego , se účinnou cestou konstelací rozhýbe – a vy jako bytost začínáte (vědomě i podvědomě) přehodnocovat to, čeho jste se v daném tématu do té doby drželi.

Něco se osvědčí, něco můžete pustit a nahradit novým, více funkčním. To nové potřebuje jednak svůj prostor a za druhé čas, aby se spřátelilo se stávajícím. 

Je to jako když do zavedeného orchestru přibude nový hráč, je třeba, aby dostal prostor pro sladění se s dirigentem a spoluhráči. 

Konstelace se dotýkají vnitřních částí vaší osobnosti. Dokáží je aktivovat a také umožnit jejich správné směrování, a to v plném souladu s jádrem vaší bytosti.

Jak o sebe po konstelacích pečovat?

Během prvních 2 týdnů po konstelacích nedělejte závažná životní rozhodnutí.

Doporučuji, abyste k sobě byli laskaví, vezměte si svůj čas, získávejte nadhled a starejte se o svoje potřeby. 

Používejte svoji všímavou pozornostmapujte změny, a to:

🟠v pocitech těla - prožitcích, emocích - a v myšlenkách, 

🟠plus v událostech, tedy v tom, co se ve vašem životě (vztahy, práce, zdraví, koníčky...)  začne odehrávat jinak, nově.

Proměny pozorujte a zaznamenejte

O změnách je dobré si psát, nejlépe ručnědo sešitu.

Pozorování a záznam jsou základní a spolehlivé metody osobního růstu.

Budete v mít v rukách poklad: díky záznamu odhalíte, kam se v sebevývoji zaměřit. 

Oceňujte se

A také sami sebe pochvalte, za každý krůček, který na své cestě uděláte. Jednak si zasloužíte ocenění a pak, pokud jsme chváleni, máme větší chuť do dalších výzev a změn..

Co kdyby...? Ozvěte se mi.

A kdyby se stalo, že i přes toto sebezkoumání a péči vaše obtíže trvají déle, než 2 týdny, ozvěte se mi na mail: info@ajasta.cz

Společně vaši situaci rozklíčujeme a vyřešíme.

Další kroky osobního růstu po konstelacích

Systemické a rodinné konstelace a pohyby duše jsou účinnou metodou osobního růstu a jako takové jsou vhodné pro ty, kdo na sobě pracují také v individuálních sezeních.

Pro tyto případy je šikovnou pomůckou právě už výše zmíněné sebepozorování a záznam všech změn ve vás a vašem životě, protože vznikne soupis témat, která se ukazují jako aktuální k dalšímu zpracování, v našich osobních sezeních.    

Je možné, že někdo po konstelaci tzv. zůstane v roli?

🟣1. To, že si vás někdo do své konstelace vybere jako zástupce jedné z „rolí“, se děje na základě vnitřní podobnosti s řešeným tématem, to znamená, že vědomě nebo podvědomě řešíte stejnou věc.

Pokud tuto skutečnost odhalíte a přijmete ji, získáváte i v cizí konstelaci něco svého. Bonus navíc. 

🟣2. V rámci konstelačního semináře předcházím tomu, aby zástupci tzv. zůstali v rolích.  Jak? Třemi cestami:

🟢dvěma rituály, vstupem do role a výstupem z ní,

🟢očistou prostoru a přítomných,

🟢předěly: tuto „instituci“ jsem vyvinula, abyste se mohli uvolnit a odpoutat od předchozí konstelace nejen slovně a emočně, ale i fyzicky, to znamená, že v předělech nejčastěji tančíme, a to ne nějakým druhem společenského tance, který by příliš uvolnění nedovolil, ale volným tancem.

Je to meditace v pohybu, kdy necháme tělo, aby se pohybovalo, jak si samo přeje. Doslova. Někdy ty pohyby vůbec nesouvisejí s hudbou. A to je v pořádku.

Abyste se lépe soustředili na projevy těla, přineste si na konstelace šátek na oči. Před volným tancem si oči zavažte. Zraková deprivace přináší vyšší míru aktivace jiných smyslů, mj. sluchu, takže se intenzivněji soustředíte na hudbu a následně se plněji propojíte s potřebami těla hýbat se určitým způsobem. 

Kromě volného tance v předělech zažíjete: 

🟢moje autorské meditační písně, pro práci s myslí,

🟢jógu smíchu,

🟢někdy bubnování ...

🟣3. Kdyby se i přes tato opatření stalo, že se budete za několik dnů po konstelaci cítit, jako byste nebyli sami sebou nebo jako byste na sobě nesli něco, co vám nepatří, ozvěte se mi na info@ajasta.cz

Situaci vyřešíme. 

Jak můžete z role znovu-vystoupit sami

🔵Udělejte si čas o samotě, vypněte mobil, počítač...

🔵Ztište se, zklidněte a zvnitřněte se, například pozorností zaměřenou na dech. 

🔵Postavte se doprostřed místnosti.

🔵Toho, pro koho jste v konstelaci někoho zastupovali, si představte před sebou.

🔵Dejte ruce dlaněmi k sobě, ve výši hrudi a upřímně pociťujte a prožívejte, jak jeho přítomnost teď a tady vnímáte.

🔵Následně se spojte s vaším vnitřním božstvím, s jádrem Bytí ve vás – a z tohoto místa v sobě dotyčnému co nejupřímněji poděkujte: za to, že jste mohli v jeho konstelaci stát… zastoupit toho a toho člověka… a za vše, co vám konstelace přinesla a přináší.

🔵Pokud děkujete opravdově, po chvíli pocítíte změnu, a to i v pocitech těla .

🔵Další fáze spojuje 2 věci: děkování nahlas a fyzický pohyb. To znamená: 

„Děkuji Ti, …. jméno …, že jsem mohl stát ve Tvé konstelaci. A tady a teď VYSTUPUJI z role zástupce …. jméno zastupované osoby.“ – Současně s těmito slovy udělejte buď krok dozadu nebo stranou.

Souvětí a kroky můžete několikrát zopakovat, a to až do bodu, kdy se budete cítit svobodní, klidní, sami sebou.