Za jakých podmínek se můžete na konstelace přihlásit

Podmínky účasti na seminářích "Systemické a rodinné konstelace a pohyby duše" s Mgr. Hankou Ajastou (dále lektorka):

1.   Vaše místo je rezervováno po zaplacení zálohy ve výši 500 korun. Jakmile odešlete vyplněnou přihlášku, dostanete mailem platební údaje k jejímu uhrazení.

2.   Zbytek platby za konstelační seminář zaplatíte na místě, v den jeho konání. Připravte si hotovost ve výši uvedené ceny, prosím.

3.   Pokud se na jednu akci přihlásí více zájemců, než jaká je její kapacita, vytvoří lektorka pro později přihlášené co nejbližší další termín a přednostně jim jej nabídne.

4.   Účast na konstelačním semináři je dobrovolná a každý přítomný za sebe nese po celou dobu plnou odpovědnost. Uvědomuje si, že průběh semináře může být náročný, a to jak fyzicky, tak i psychicky.

5.   Konstelace nenahrazují lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Každý, kdo v době semináře prochází jakoukoli léčbou, se zavazuje ohlásit lektorce tuto skutečnost alespoň týden předem a sdělit jí druh potíží, z nichž se léčí.

6.   Lektorka doporučuje, aby ti, kdo se nyní léčí, předem jednali o své účasti na konstelacích s ošetřujícím lékařem nebo psychoterapeutem.

7.   Na semináři je vyloučena konzumace alkoholu i jiných návykových látek a stejně tak je vyloučeno sexuální chování, inzultace a jiné formy násilí. Pokud někdo toto pravidlo poruší, bude z konstelací okamžitě vyloučen, a to bez nároku na vrácení platby za akci.

8.   Účastník semináře může na vlastní odpovědnost z akce kdykoli odejít, a to bez nároku na vrácení platby.

9.   Pozdější nároky na odškodnění za jakékoli hmotné či nehmotné škody, vzniklé účastí na semináři, kromě těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí lektorky, jsou vyloučeny.

10.  Zvukový nebo obrazový záznam z konstelačního semináře: vyplněním a odesláním přihlášky na seminář účastník vyjadřuje svolení ke tvorbě zvukového nebo obrazového záznamu z konstelací, ale pouze pro osobní nebo výukovou potřebu lektorky, to znamená, že poskytnutí těchto materiálů třetí straně je vyloučeno. – Pokud nastane případ, kdy bude potřebné pořídit video nebo fotografie z akce pro účely zveřejnění například na lektorčině webu nebo YouTube kanálu, pak o tom budou účastníci předem informováni a rozhodnou se, zda s tím souhlasí nebo nesouhlasí. (Dostanou k podpisu povolení k použití osobních údajů a záznamu v souladu s předpisy GDPR.)  Tomu, kdo se nebude chtít pořízení záznamu zúčastnit, bude nalezeno místo, kde se záznam nebo fotografie nepořizují.

Nejbližší termín konstelací:

neděle 14. listopadu 2021, 11 - 16 (17) hodin.

Bez pauzy na oběd.

 

Místo:

Stará vodárna, komunitní prostor

K vodárně 327

164 00 Praha 6

https://www.prahanebusice.cz/prakticke-informace/stara-vodarna-pravidla-a-cenik/

 

Ceny:

pokud si chcete zajistit postavení konstelace: 2.200 Kč,

pozorovatelé: 1.500 Kč,

všichni ostatní: 1.700 Kč.

 

Záloha + doplatek na místě:

 

Jakmile odešlete vyplněnou přihlášku, dostanete mailem platební údaje k uhrazení zálohy ve výši 500 korun. Poté je vaše místo na konstelacích rezervováno. Zbylou částku zaplatíte na místě, připravte si hotovost ve výši uvedené ceny, prosím.

 

Vyplňte a odešlete závaznou přihlášku:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro vyřízení vašeho dotazu/objednávky.