Jaká témata můžete v konstelacích řešit?

Všimli jste si, že celý svět je v zásadě VZTAH? Vysvětlím rozdělením na vnější  a vnitřní vztahy.

Vnější vztahy

*v původní (biologické) rodině,

*v partnerství,

*v zaměstnání,

*v podnikání,

*k rodišti, národu, kontinentu…

Vnitřní vztahy

*k jednotlivým oblastem života, jako je láska, zdraví, kariéra, peníze,

*fyzické, v těle=mezi orgány a částmi těla,

*psychické, v mysli, emocích, pocitech, vjemech=vědomí, podvědomí, nevědomí,

*spirituální - Božská jiskra Života ve dvojím vztahu, a to k člověku jako celku a ke Všemu, co existuje.

A co všechno můžete na konstelacích řešit?

Protože jde o systémové konstelace, můžete řešit každou otázku či problém, který se dotýká vzájemných vztahů mezi částmi systému – anebo vztahů jednotlivých částí k systému jako celku.

Pro ilustraci uvedu několik příkladů:

Konstelace partnerství

*jak se dostanete ven z bludného kruhu vzájemných výčitek, konfliktů a hádek?

*máte se rádi, ale v poslední době si až nevysvětlitelně lezete na nervy,

*nemůžete si pomoci, cítíte nutkání vybíjet si na partnerovi/partnerce negativní nálady,

*konstelace vztahového prostoru = já – Ty – naše vztahovost,

*potomci: máte potíže s početím dítěte,

*máte za sebou potraty, chcete odhalit příčinu a počít, donosit a porodit děťátko,

*žárlíte na něj/na ni, ničí vás to,

*byl jste nevěrný/byla jste nevěrná, co teď a co potom?

*proč si hledáte stále stejný typ partnera/partnerky a jak to změnit?

*i když jste v pořádku jak fyzicky, tak psychicky a máte zajištěný život, stále se vám nedaří najít vhodného partnera nebo partnerku,

*cokoli dalšího, co vás v lásce tíží, trápí, tlačí.

Konstelace vnitřního dialogu

*řeší témata vztahu k sobě, jako je: nedostatečné sebevědomí – pocity bezcennosti – nízká sebedůvěra – chybějící sebejistota či sebehodnota – neschopnost postavit se za sebe – vnitřní části jako je vnitřní tyran či fracek nebo kritik,

*umožňují evoluci vašich vnitřních podosobností a archetypů, jejichž vývoj a rozšíření vede k vašemu spokojenějšímu a šťastnějšímu životu,

*umožňují hluboké propojení vašich částí, 

*vedou k vyšší míře životního naplnění, a to díky sladění vás jako systému.

Konstelace vnitřní rodiny

*pracují na transformaci a evoluci vnitřního muže – vnitřní ženy – a vnitřního dítěte

Konstelace původní (=biologické) rodiny

*hádky mezi otcem a matkou, negativně ovlivňující potomky,

*dítě se náhle zhoršilo ve škole, ve známkách, v chování,

*doma máte „mama hotel“, váš mamánek stále bydlí s vámi,

*strach z prázdného hnízda = neumíte své děti nechat dospět a vnitřně je vypustit do světa,

*cítíte závislost na původní rodině, neumíte odejít,

*rodiče odkázali sourozenci dům, a to i přesto, že sourozenec už jeden vlastní a vy majetek nemáte. Sourozenec se s vámi odmítá vyrovnat. Vaše vztahy jsou narušené nebo úplně přestaly fungovat

*cokoli dalšího…

Přechodové konstelace

*konstelace, usnadňující uvědomění, prožitek a přechod do nové životní fáze:

- z dětství do dospívání,

- z dospívání do dospělosti,

- do role matky/otce,

- babičky/dědečka,

- ze zaměstnání/podnikání do důchodu...

Konstelace zaměstnání

*napjaté a jinak problematické vztahy na pracovišti,

*mobbing – šikana na pracovišti,

*bossing – šikana, které se dopouští nadřízený,

*netáhneme za jeden provaz = problémy v týmové práci,

*kdo s kým? = konstelace na sestavení funkčního pracovního kolektivu,

*jak najít nové místo?

Firemní konstelace

*proč má firma opakující se potíže v chodu a co s tím?

*jak souvisí majitelova vnitřní přesvědčení o sobě a světě s prosperitou a úspěchy jeho firmy?

*spory, hádky, konflikty mezi majiteli firmy,

*špatné klima ve firmě,

*firmu převzal nový majitel (nebo majitelé), ale v jejím chodu od té doby stále něco skřípe a vázne,

*zaměstnanci jedné části firmy se hádají se zaměstnanci jiné části firmy,

*jak v zaměstnancích probudit vyšší míru respektu vůči zákazníkům?

*jak s chodem celého oddělení (nebo firmy) souvisí konflikt jednoho zaměstnance?

Konstelace kondice – vitality – imunity

*kde leží příčiny projevů (chronických) zdravotních obtíží, s čím souvisejí, jak je řešit?

*jak uvnitř, tak navenek = konstelace pro harmonizaci vnitřního stavu těla – mysli – emocí – bytí

*jak rozhýbat sebe sama jako celek, stát se vitálním a dostat se do kondice?

*imunita: kde leží důvody jejího omezení a jak ji rozvíjet?

Konstelace hojnosti – peněz - majetku

*jaká vnitřní přesvědčení v oblasti hojnosti – peněz - majetku vás ovládají a co s tím?

Konstelace příběhů – pohádek – bájí – mytů – legend

Proč konstelovat tyto útvary?

*nesou atributy důležitých životních témat,

*jsou systémové = jde v nich o příběhy určitého celku,

*můžete v nich najít podobnost – ať už s jejich postavami (přímo u sebe nebo ve vašich rodech) nebo se způsobem řešení ústředního problému.