E-book zdarma Změňte svůj život k lepšímu

3. KAPITOLA

Co je to psychosomatický přístup k životním změnám?

Psychosomatický přístup k životním změnám má biopsychosociální obsah.

Co to znamená?

Stejně vážně jako biologii člověka uchopuje psychosomatický přístup také obtížněji mapovatelné složky života, jako jsou sociální, psychologické a duchovní/spirituální faktory.

Doplňkový obor medicíny

Psychosomatika je v medicíně doplňkovým oborem. Zahrnuje prevenci nemocí a úrazů, rozvoj péče zaměřené na zachování zdraví, úlevu od bolesti a utrpení, zabránění předčasným úmrtím a podporu při pokojném, důstojném umírání.

Jak vypadá psychosomatická složka mojí práce pro vás?

Na sezeních budeme pracovat s vašimi myšlenkami, emocemi, tělem a pocity. Tím natrénujete všímavou pozornost.

Naučíte se přijímat a prožívat své emoce, povšimnete si, co se přitom děje v těle. Povedu vás, abyste objevovali svá blokační přesvědčení. Zpracujeme je, to znamená, že tam, kde původně byla bolest a zátěž, uvolní se místo pro něco nového. Budete pozorovat vliv a dopady naší společné práce na váš život, co a jak se v něm konkrétně mění a kam si jej přejete a potřebujete směrovat.

Co vám práce na sobě přinese?

Stanete se kormidelníkem svého životního člunu.

Co to znamená konkrétněji?

Podle volby životní oblasti, kterou společně zlepšujeme, budujeme, rozšiřujeme, mám zkušenost, že klienti zažívají:

v oblasti vztahu k sobě samému:

 • * mnohem více úcty a lásky k sobě samému, 
 • * vztah k sobě prožívaný coby opravdovost, a to v jakékoli oblasti života,
 • * díky tomu navýšení svobodné radosti a chuti do života,

v oblasti práce a podnikání:

 • * vyšší ziskovost,
 • * řízení podnikání s klidnou myslí,  
 • * nové profesní úspěchy,

v oblasti rodiny, partnerství a mezilidských vztahů:

 • * více vzájemnosti, empatie, respekt a pochopení do partnerské komunikace, tzn. naslouchání v rodině, otevřená a respektující komunikace,
 • * jak na krize a hádky v rodině,
 • * defenzíva aneb jak se přestat vnitřně skrývat a utíkat před svou rodinou, 
 • * obnova mezigeneračního dialogu a kontaktů, např. přechodové rituály: předškolní věk, puberta, první menstruace, dále vazby matka-syn, otec-dcera a matka-dcera, otec-syn v průběhu růstu a vývoje dětí,
 • * vřelé mezilidské vztahy,

v oblasti péče o zdraví:

* obnovu těla, mysli, emocí, 

* nárůst vitality,

* harmonii vztahů a prostředí, kde žijete,

v oblasti tvůrčího přístupu k životu:

* naplnění vytoužených životních snů a přání,      

* úspěchy v tvůrčích projektech, na nichž jim velice záleží,

* jasno, směr, dostatek sil a podporu na duchovní cestě.

Změny se pojí s tvorbou nových, kvalitních návyků

Postupně si vytvoříte nové, kvalitní životní návyky.

Díky procesu vnitřních změn začnete lépe řídit sebe sama a svůj život, ale z jiných důvodů, než dosud. Nikoli z vnitřního apelu mít věci pod kontrolou nebo proto, že si myslíte, že musíte (jinak to nejde). Půjde o nový postoj: začnete si se svou životní každodenností hrát, rozhodovat se a vybírat si, co je to, co vás opravdu vyjadřuje, kam chcete jít, co je pro vás dobré a co je špatné.

Stavy vnitřní pohody, harmonie a vyrovnanosti se stanou častějšími.

Okamžiky radosti a štěstí přestanou být výjimečné a nahodilé.

Je to až příliš krásné, než aby to mohla být pravda?

A jak to víte, když jste to ještě nezkusili?

Povím vám, jak to mám já a tentokrát svůj postoj vyjádřím verši:

Ať kráčíš na jih, na západ,
vede Tě šťastná hvězda.
Život Ti chutná napořád,
s láskou Tě navždy sezdá.

                                         

V životě se můžete nejbezpečněji opřít o tisícileté principy, které platí, ať se děje

cokoli.

Až vás povedu dobrodružstvím sebeobjevování a životními změnami,

budeme vycházet právě z nich.