❤️💜Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap… Peklo vztahové opravdovosti

Uvažuji o tom, jak to dělají šťastné páry, že fungují dlouhou řadu let a o rozchodu či rozvodu nikdy ani nepřemýšlely.

Ano, i když si Česká republika drží přední místo v rozvodovosti v rámci Evropy, i u nás se najde řada dvojic, které – jako v pohádkách – „žijí šťastně až do smrti“.

Některé z nich mám tu čest pozorovat. A není to jako v písničce Michala Tučného, „Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap…tak mají báječnej život plnej báječnejch dní bez útrap…“.

Šťastné páry rozvíjejí některé 🔵vztahové dovednosti🔵 (ať už je tak pojmenovávají nebo ne).

Které vztahové dovednosti jsou pro vědomý, naplňující a šťastný vztah důležité?

🔵sebepoznávání,

🔵sebepřijímání,

🔵přijetí druhého takového, jaký je,

🔵schopnost zůstat ve vztahu sami sebou, fungovat opravdově, bez her a přetvářky,

🔵pravdivost a otevřenost.

Vědomý vztah, prožívaný s opravdovostí den za dnem, bývá náročný; dokonce se někdy může jevit jako očistec. Bez autenticity a vědomí si sebe sama se ale do vztahového nebe nedostaneme; a být den za dnem opravdový, to není žádná legrace. Nicméně i když to může znamenat změnit přístup k sobě nebo i k partnerovi či partnerce, z dlouhodobého hlediska se tato investice rozhodně vyplatí.

Co je to vůbec 🟠autenticita?

Aby bylo reálné chovat se a žít autenticky, nejdřív je třeba 🟠poznat, kdo jsem. Uvědomovat si sebe sama znamená tvořit pevné základy pro vědomé partnerství. A přestože sebepoznávání je celoživotní cesta, když alespoň částečně vím, kdo jsem, mohu to, co ze sebe dobře znám, začít projevovat a žít tak stále autentičtěji.

K autenticitě patří i sebereflexe, sebekontrola, vědomí si osobních hranic a rovněž respekt k druhým; být opravdový neznamená držet právo ostatní posuzovat a na základě vlastních, domněle nejlepších, měřítek je kritizovat.

🟠🔵Jak poznat, že alespoň částečně víte, kdo jste? Udělejte si sami pro sebe malé cvičení. Dám vám několik vodítek, formou otázek, na něž doporučuji najít pravdivé odpovědi:

1) jak funguje vaše sebereflexe? Na stupnici 0 – 10, nakolik tady a teď cítíte, že se umíte orientovat v tom, co se ve vás mentálně, emocionálně a fyzicky děje?

2) zajímáte se o své emoce? Dokážete si je uvědomit a pojmenovat?

3) jaké jsou vaše klíčové potřeby? Jak se staráte o jejich naplnění?

4) jak vnímáte svoje osobní hranice? Pokud se dostanete do konfliktu, umíte hranice jasně nastavit a děláte to?

A pokud už o sobě samém leccos víte, jak dál? … otevřít bránu do vlastní vnitřní krajiny i partnerovi

Co cítíte, když si představíte, jak se upřímně otevíráte nejbližšímu člověku? Pojmenujte si své emoce… a najděte, kde a jak na ně svými pocity reaguje vaše tělo

Vizualizace a prožitek autentické zranitelnosti, s níž se partnerovi ukážeme, v nás může probouzet strach… Co tomu řekne, když uvidí, kdo opravdu jsem??

Co když se mu už nebudu líbit?

Co když měl o mně jinou představu a teď ho zklamu?

Co když se ukáže, že mu nestačím, že pro něj ve skutečnosti nejsem dost dobrý … ?

Ano, opravdovost – to znamená také říct a uslyšet věci, které nám mohou vadit

Co je darem takové situace? Vyjasnění: v párovém prostoru nezůstanou viset očekávání a domněnky. Vyčistí se vzduch. Pokud problém nahlas pojmenujeme, strach a nejistota mohou ustoupit a na řadu přijde řešení, pár může začít hledat, „co s tím, co je na stole“.

🧡Pravda nás osvobozuje… a opravdovost je sestrou pravdy

Autenticita nám dovoluje zbavit se břemene rolí, které vědomě a podvědomě hrajeme. Konečně můžeme ž í t … být sami sebou… věřit v sebe a důvěřovat partnerovi či partnerce.

Díky důvěře se můžeme ve vztahu uvolnit… protože důvěra je charakteristická pro naplnění základní potřeby, žít v bezpečí

Naše instinkty spolehlivě rozeznají lži i přetvářku…a pravda vyjde najevo.

Pár, který žije s emocionální zátěží nepravdy, zažívá napětí a vztahové boje; v důsledku mohou být partneři vyčerpaní jak psychicky, tak i fyzicky.

Nejistota a nedůvěra vytvářejí nadměrný stres, jehož následkem je stav zúženého vědomí.

To se může rozšířit do harmonického stavu jedině, když pár znovu nastolí pravdivou atmosféru důvěry a bezpečí. Mozek vztahového domu pak znovu získá kapacitu k rozvoji osobností i vztahu.

Nepleťme si opravdovost s arogancí… autenticita je upřímná, respektující a slušná

Domnělá nadřazenost s sebou nese manipulaci, agresi, nevyzrálost… opět pole pro vztahový boj.

Postěžovat si i s opravdovostí ve vztahu můžeme, nicméně…

…když už poněkolikáté pláčeme partnerovi na rameni a vypovídáváme se ze svých trablů, s nimiž jsme za celou dobu nic neudělali, určitě tím zatěžujeme jak partnera, tak i vztahový prostor.  

💛Opravdovost je zranitelná

Sebeodhalení se řada z nás může bát. Na druhou stranu, jedině když dáme partnerovi najevo vlastní zranitelnost, odhalíme i naše nejautentičtější já a partner jej uvidí… A to je přesně to, co od něj čekáme… a co také potřebujeme: být viděni, přijati, odsouhlaseni=potvrzeni. Důvod? Od dětství jsme plní nepřijetí… neoceňovaní… provinilí a ponížení… s nenaplněnou nebo i děravou citovou nádrží.

💚💛💜Cvičení pro dvojici: pro odvážnou dvojici, která si přeje více se sblížit a je připravená se jeden druhému o něco niterněji odhalit.

  1. Nejprve si každý o samotě odpoví na čtyři výše uvedené otázky.
  2. Potom je projděte společně, a to takto:
  • Rozhodněte se, kdo bude jako první číst každou ze čtyř otázek – a kdo bude v roli odpovídajícího,
  • Ten, kdo čte otázku, se soustředí pouze na ni, tzn., že je vnitřně neutrální,
  • Naslouchající pozorně vnímá a pak ze své vnitřní opravdovosti co nejpoctivěji odpoví,
  • Ten, kdo pokládal otázku, partnerovu či partnerčinu odpověď naprosto bez výhrad přijímá, nekomentuje ji, není kritický a nenavrhuje, aby se protějšek nějak zlepšil nebo opravil. Žádné „musy“ ani „mělbychy“, prosím. Volně dýchejte a přijímejte svého muže či ženu bezpodmínečně; tak nejvíc, jak v danou chvíli budete umět.
  • Vyměňte si role.

Co když partner na upřímně ukazovanou zranitelnost a opravdovost nijak nereaguje?

V tom případě přišla chvíle pravdy: z očí padají růžové brýle sebeklamu. Partner vás nevidí… vidí pouze sám sebe. Je čas se zastavit a položit si klíčovou párovou otázku: „Odejdu z tohoto vztahu a budu hledat toho, kdo je ochotný a schopný mě skutečně milovat?“

Autenticita, stejně jako pravda, vítězí, jen když za všech okolností zůstaneme opravdoví a pravdiví i sami k sobě.

I když samozřejmě netuším, co vám moje slova dala, mohu věřit – a také to dělám, věřím – že pokud jste dočetli až sem, něco si odnášíte.

💙💜Kdo cítíte chuť, napište mi, jak vám šlo cvičení anebo jak vnímáte téma párové opravdovosti. Jsem zvědavá a těším se.

láskou a díky

💚Ajasta

Hana Ajasta
Průvodce životními změnami
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů