Kategorie: Dítě nebo rodič?!

Den matek netradičně: matky, bezpodmínečná láska a sebepřijetí

💜Jako symbol maminky spojujeme s bezpodmínečnou láskou Co je zvláštní – v průběhu 25 let, kdy se věnuji transformačnímu provázení klientů vztahy a zdravou sebeláskou, jsem se často setkávala s nešťastně utvořenými vztahy mezi matkou a dítětem, kde láska bez podmínek chybí… a dospělé děti se cítí nepřijaté a nedostatečné po celý život. Proč to tak je…? Jsme oběti obětí Rodíme se s podvědomou touhou...

Celý článek

Láska, vztahy a hodnocení, posuzování a odsuzování❤️💜

🟢Jak se hodnocením omezujeme – a znehodnocujeme Posuzování, hodnocení a odsuzování znamená omezit sebe sama. Proč? Protože zužujeme nekonečnou paletu možností na několik málo variant. Pokud posuzujeme, soustřeďujeme se výhradně na takové myšlenky a reakce, které rezonují s našimi (=odpovídají našim) – a to s takovými, které se nacházejí ve stejné úrovni vědomí neboli ve stejné energetické rezonanci. Z toho vyplývá, že ostatní (pocity,...

Celý článek

🌈DÍTĚ NEBO RODIČ?!🌈

Děkuji☀️ za seminář Dítě nebo rodič?! 11. listopadu v Brně v centru seberozvoje ViaRa. Odnesla jsem si nápad udělat volný cyklus, v Brně a Praze a těším se, že začnu od ledna 2020. Uvažuji o celodenních setkáních, kdy bude dostatek času na rodinné a systemické konstelace pro každého účastníka a na praktická cvičení metody Dítě nebo rodič, a to nejspíše o nedělích, v intervalu 3 – 4 týdnů....

Celý článek

Úhel pohledu rodiny

👉Dívá se naše rodina stejným směrem? 💥 Role otce, matky a dítěte mají svá specifika. Dnes se blíže podívejme na nás, rodiče. Pro děti představujeme jednak přístav, opěrný bod, dále vedení, výzvy, impulzy pro vzdělávání se a rozvoj a jsme jim vzorem, děti sledují především naše činy a učí se z nich. V těchto třech aspektech můžeme buďto vycházet ze stávajících a tradičních...

Celý článek

Principy rodinného života

„Co si pamatuješ z dětství?“ zeptala jsem se přátel. Začali se usmívat…a vzpomínali na příjemné chvíle štěstí v rodinném kruhu. Málokdo se rozčiloval nebo si stěžoval. Obecně vzato, nepříjemné zážitky máme sklon potlačit, odmítnout či vytěsnit. Je možné, že si své dětství idealizujeme, protože jinak bychom čelili realitě bolesti? A pokud ano, jak z toho ven? Existuje vůbec cesta, jak...

Celý článek

1. díl – Začněte u sebe

Dětství je nikoli ostře časově ohraničené období od narození až po dospělost člověka. Má významný vliv na utváření našich osobností. Formujeme si v něm postoje k sobě a druhým, mapujeme, jak funguje svět. Způsob rodičovské výchovy, hlavně v předškolních letech dítěte, zásadně ovlivní, zda dítě začne přijímat svět spíše jako báječné místo k narození nebo coby hřiště s těžko identifikovatelnými pravidly a nečekanými zvraty....

Celý článek