💚Nejasné hranice – prolínání světů💜

„Od čeho chytla Vaše postel, pane?“

„Já nevím… Už hořela, když jsem si do ní lehal.“

To není citace ze zápisu nově přijatého pacienta psychiatrického ústavu. Je to úryvek novinového článku z New Yorku. Jistý muž přišel domů, viděl, že jeho postel hoří, svlékl se a uložil ke spánku. Vzbudil jej až hasičský sbor, a to chvíli poté, co zoufalí sousedé zavolali požárníky, protože chodby domu naplnila oblaka dusivého, štiplavého kouře. (Případ cituje R. Fulghum v kouzelné knížce „Už hořela, když jsem si do ní lehal“.)

V kolika oblastech partnerského života si vedeme podobně?

Ťukáte si na čelo?

Kdo se zdravým rozumem by kdy udělal něco takového?

Ano, jen málokdo si lehne do hořící postele (natož, aby v ní usnul).

Možná ale máte v párovém životě několik potenciálních hořlavin, které už doutnají… a pokud se „něco nestane“, je požár pouze dalším logickým krokem působení fyzikálních zákonů.

Jaké je podle vás vaše partnerství či manželství v posledním půl roce?

 • vzrušující a obohacující,
 • nudné a stereotypní,
 • složité a náročné?

A jak se v daném stavu vašeho vztahu cítíte?

 • nadšeně a šťastně,
 • přežíváte tak tak…
 • vyčerpaně, prázdní a zkroušení?

Co ovlivňuje kvalitu vašeho vztahu?

Připomeňme si, prosím, že partnerství je „nestandartní“ početní příklad, protože tu platí, že 1 + 1 = 3

 • osobní prostor partnerky,
 • osobní prostor partnera,
 • vztahový, tzn. společný prostor.

A co je klíčové, když mluvíme o jakémkoli prostoru?

Jsou to jeho hranice.

Co se děje, pokud mají partneři nejasné osobní hranice?

Zažívají řadu konfliktů:

 • napětí v komunikaci,
 • dusnou atmosféru,
 • slovní souboje,
 • fyzickou agresi.

Nejasné osobní hranice v partnerství přispívají k existenci  Kola vztahové bolesti

To mj. obsahuje rodové vzorce, vědomě a podvědomě převzaté po předchozích čtyřech až šesti generacích, po linii otce i matky. Tyto vzorce jsou dnes už často nefunkční. Nicméně vytvářejí filtry, přes které se díváte na sebe i partnera a na vzájemný život.

Co se děje v Kole vztahové bolesti:

1. partneři nejsou schopni jasně a otevřeně mluvit o svých osobních potřebách,

2. protože neznají svoje potřeby, těžko definují své osobní hranice – a ještě hůře je mohou hájit,

3. mohou mít nízké sebevědomí,

4. kruh se uzavírá absencí partnerské úcty a respektu; a ve vztahu, kde si jeden druhého neváží, se jen těžko buduje a udržuje vzájemná důvěra, tak důležitá pro dlouhodobá, naplňující partnerství.

Dobrá zpráva je, že existuje i Kolo vztahového zdraví.

Jak funguje?

 • podněcuje tvorbu nových, zdravých vzorců chování k sobě, partnerovi a ve vztahovém prostoru,
 • trénuje je a posiluje,
 • pomáhá o ně pečovat a udržovat je.

Věřím, že praxi si umíte dobře představit:

1. partneři dobře znají svoje osobní potřeby a ve vztahu je komunikují otevřeně, jasně a jednoznačně,

2. díky tomu se každý z nich dokáže postavit sám za sebe a patří-li to do určité situace, neagresivním způsobem obhájí své hranice,

3. oba partneři mají zdravé sebevědomí, o něž si každý z nich vědomě pečuje,

4. díky zdravému sebevědomí každý z partnerů svým dílem posiluje a udržuje také zdraví společného, vztahového prostoru.

Otevřená, jasná komunikace, zdravě vymezené hranice a zdravé sebevědomí znamenají, že se partneři pohybují ve zdravém vzájemném vztahu – a kromě toho jsou schopni a ochotni udržovat harmonické a zdravé vztahy s okolím – a dělají to.

Co s Kolem vztahové bolesti…?

Možná si uvědomujete, že se zoufale točíte ve zmíněném Kole vztahové bolesti… a možná nejen v partnerství či manželství, ale i ve vztazích obecně.

Dobrá zpráva je, že tento cyklus můžete reálně prolomit: pokud  v něm změníte jednu, jedinou část, změníte i celé nešťastné Kolo.

To například znamená:

 • zaměříte se na svoje nejasné hranice,
 • začnete si všímat, jak ovlivňují kvalitu vašeho osobního i párového života,
 • pečlivým, dlouhodobým pozorováním uděláte hodnotné kroky k nastavení zdravých hranic.

A jak pomohou zdravé hranice učení se a novým návykům, Kolu vztahového zdraví?

Ten, kdo si správně definuje hranice, o nich může také naprosto jasně a v klidu komunikovat.  

Uzdravuje tím i svoje sebevědomí.

Vyšší sebevědomí zase přináší zlepšení dovednosti komunikace.

A to jsou schody do útulného, prostorného a krásného vnitřního domu, naplněného dobrým pocitem, získaným životem ve zdravých mezilidských vztazích.

Pocitem, který je nám vrozený, toužíme ho přirozeně zažívat a uvolňuje nás do prožitku bezpečí.

Čím začíná každé hodnotné učení se? Takové, které není postaveno na pouhém opakování předkládaných teorií?

Uvědomováním si, aha efekty.

Odmalička si vědomě a podvědomě osvojujeme nejrůznější sociální dovednosti. A také vzorce chování.

Nicméně schopnost růst a učit se není vlastní pouze dětem; je celoživotní.

Quo usque tandem… aneb: pokud se už roky nešťastně točíte v Kole vztahové bolesti, co si tady a teď uvědomujete?

…nastal čas něco z m ě n i t .

O jakou změnu jde?

Určitě nepomůže náhlá, impulzivní výměna partnera či manžela.

Přejete-li si z hloubi srdce a duše žít v kvalitnějším vztahu, jděte cestou dlouhodobých změn.

Takových, které máte v rukou jedině a pouze vy sami.

Orientujte se na vnitřní proměnu sebe sama a vypěstování si nových, zdravých návyků a dovedností.

Vaše vnitřní proměny ovlivní i partnera a vztahový prostor.

Odkud ale začít s upřímnou, efektivní změnou?

Navrhuji využít naši schopnost sebereflexe, reflexe a k nim fenomén sebedotazování.

Říká se, že dobře položená otázka obsahuje jádro odpovědi…

Proto vám v příštím článku přinesu několik klíčových otázek, které vás vztahovým sebedotazováním provedou.

Díky nim můžete svoje nejasné osobní hranice postupně dobře zmapovat… a udělat tak nesmírně cenný krok:

 • k nové etapě vztahu k sobě samým,
 • následně i ke zlepšení partnerství či manželství.

Ať se daří!

S úctou a láskou

Ajasta

Hana Ajasta
Průvodce životními změnami
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů