🌈Jak uzavřít rok 2021 a správně nastartovat rok 2022?

V závěru roku 2021 jsem dostala několik otázek:

❓Jak správně analyzovat starý rok – a naplánovat nové cíle nového roku?

❓Co udělat, abychom si splnili očekávání, která od nového roku máme?

❓Fresh start – jak na to?

Prvním krokem je uzavřít starý rok

Podobně, jako na podzim ukládáte do skříně letní šaty: vyperete je, prohlédnete, zda jsou v pořádku nebo potřebují opravit, zašít… a pak je uložíte do skříně.

💚💚 Krok číslo 1: zmapujte uplynulý rok.

Co k tomu budete potřebovat?

1) diář roku 2021

2) volné listy nebo poznámkový sešit, případně soubor v počítači.

Jak na to?

1. Udělejte si čas pro sebe

Vyberte si příjemné a klidné místo, kde budete moci být sami se sebou.

Vypněte mobil.

Kolik času budete potřebovat? Záleží na tom, jak moc se do analýzy a prožitků ponoříte. Pro někoho stačí půl hodiny, jiný procesem stráví 4 hodiny.

2. Žijte život v rovnováze

Jde o to nevěnovat pozornost pouze jedné nebo dvěma oblastem, částem života, ale zaměřit se na harmonický rozvoj celého života.

Existuje 5 klíčových oblastí života:

⭐️Zdraví

⭐️Seberealizace a cíle

⭐️Láska a vztahy

⭐️Peníze a bohatství

⭐️Vyšší smysl

Co obsahují:

⭐️Zdraví

Zahrnuje fyzickou kondicipsychickou pohodu.

K fyzické kondici patří správná životospráva, pravidelné cvičení anebo chůze, podle odborníků optimálně 5.000 kroků denně.

Psychickou pohodu si zajistíte každodenní psychohygienou: například si v době útlumu, po obědě, vyhraďte 10 – 15 minut na meditaci. Jděte na klidné místo a tam se posaďte nebo si lehněte. Nastavte si budík na určenou dobu. Zaměřte se na svůj dech a vnímejte, jak proudí tělem. Myšlenky pozorujte a nechte přicházet a odcházet, bez hodnocení, tak, jako zrcadlo.

⭐️Seberealizace a cíle

Patří sem sebereflexe, hledání, kdo opravdu jste a naplňování svého potenciálu.

Položte si otázky:

🔹Jaké jsou moje niterné potřeby?

🔹Za čím bych běžel i uprostřed noci?

🔹Kvůli čemu ráno s chutí vstávám?

🔹Jaké jsou moje talenty? Jak často a do jaké míry je uplatňuji?

🔹Živím se činností, kterou miluji a vždy jsem ji toužil dělat?

⭐️Láska a vztahy

Spadají tam následující druhy vztahů:

– životní partner – děti – rodiče – sourozenci – široká rodina, tedy prarodiče, strýcové, tety atd. – přátelé – kolegové – partneři v podnikání – zaměstnanci – ti, kdo o vás pečují: trenér, terapeut, lékař…

A vše korunuje nejdůležitější vztah, zdravá sebeláska.

Bez vřelého vztahu k sobě a hlubokého sebepoznání bude váš život stále nejistý a jako by visel na vlásku. Využijte každodenní sebereflexi, uvědomujte si, kdo jste a co a jak žijete.

⭐️Peníze a bohatství

Existuje finančnínefinanční odměna za práci.

Máte v nich rovnováhu?

Ani spousta peněz nemusí mít takovou váhu jako upřímná pochvala od srdce.

Mapujte svoje finanční toky a udržujte si finanční zdraví.

A kdyby vám chybělo slovní ocenění vaší práce, pamatujte, že se můžete pochválit vy sami. O samotě, v klidu, tak, abyste si sebeocenění užili bez pocitů hanby či viny, které někdy provázejí veřejnou chválu.

⭐️Vyšší smysl

🔸Znáte svoje životní poslání?

🔸Jak se vám daří ho naplňovat?

🔸Co je to vyšší smysl života?

🔸Existuje podle vás Bůh? A pokud ano, co nebo kdo to je?

Zamyslete se nad těmito otázkami.

ŽivotVše, co existuje, vás podpoří – z hloubi vašeho nitra a z Prostoru bez konce.

3. Zapisujte si

Připravte si papír, volný list nebo sešit anebo soubor v počítači.

Udělejte si jednoduchou tabulku, kam zapíšete všech 5 klíčových oblastí života.

Otevřete diář roku 2021. Celý ho projděte, den po dni, týden po týdnu.

Zapisujte si události, které hýbaly pěti klíčovými oblastmi vašeho života.

4. Vciťujte se

Když každou událost napíšete, prociťte si ji.

Vciťte se do ní, jako by probíhala tady a teď.

Nechte projít všechny pocity v těle a prožijte svoje emoce.

5. Jaká jsou vaše 3 klíčová uvědomění?

Položte si otázky:

Jaké jsou 3 klíčové věci, které jsem se v dané silné události naučil? Co si díky ní uvědomuji?

A odhalení si zapište.

6. Svobodná vděčnost

Každé události a všem zúčastněným, včetně sebe, upřímně poděkujte.

Důvod je, že ať už situace probíhaly a dopadly jakkoli, vy si odnášíte cenná poučení a uvědomění.

A tím jste vytvořili živnou půdu pro nové nápady, které jsou vaší šancí na změny života k lepšímu.

7. Pochvalte sami sebe

Položte si otázku:

Za jakou jednu věc v každé klíčové oblasti života se mohu pochválit?

Sebeocenění si zapište.

8. Vaše 3 klíčové vlastnosti

Uvědomte si, že k tomu, za co se oceňujete, vás dovedly vaše vlastnosti, dovednosti, znalosti a zkušenosti.

Zapište si 3 nejdůležitější z nich.

Pociťujte radost, že je máte a umíte je používat. Jsou vaší oporou za všech okolností.

9. Přínosy roku 2021

Udělejte si jednoduchou tabulku s tímto názvem a doplňte 5 klíčových oblastí života (láska, zdraví atd.).

Už jste si připomněli důležité události uplynulého roku.

Teď si uvědomte a zapište odpovědi na otázky:

🟢Za jakou 1 věc jsem v dané oblasti života nejvíc vděčný?

🟡Jaký nejkrásnější zážitek jsem v dané oblasti prožil?

🟠Jakou největší výzvu jsem přijal a uskutečnil?

🟣Jací 1 – 3 lidé mě nejvíc ovlivnili?

🟣Jaké 1 – 3 lidi jsem nejvíc ovlivnil?

10. Uzavřete svůj rok 2021

Použijte techniku imaginace = vizualizaci a prožitek.

Vstaňte – a představte si, že rok 2021 stojí před vámi.

V jakékoli podobě: jako člověk – zvíře – krajina – nebo cokoli jiného.

Pociťujte jeho sílu a vliv na váš život.

Udělejte malou úklonu a poděkujte mu.

Pak se rozhodněte, že svůj rok 2021 uzavíráte.

S tímto rozhodnutím udělejte krok dozadu.

Možná bude třeba, abyste udělali víc kroků, kterými se z prostoru roku 2021 vzdálíte.

Pokračujte, do okamžiku, kdy se budete cítit lehčeji a volněji.

💚💚Krok číslo 2: Otevřete se roku 2022

1. Vítejte v roce 2022

Opět použijte imaginaci: představte si, že rok 2022 stojí před vámi. V jaké podobě ho vidíte a vnímáte? Jako člověka? Zvíře? Krajinu? Nebo cokoli jiného?

Vnímejte jeho prostor, celých 365 dní roku 2022…

Pociťujte, jak vás k sobě přitahuje… a s radostí a pevně udělejte krok dopředu, do roku 2022.

Zavřete oči… a představujte si, jak asi může rok 2022 probíhat. Přijímejte jak pozitivní myšlenky a vjemy, tak případné obavy nebo nejistoty.

Poděkujte Vyššímu smyslu života, vašemu životnímu poslání, že vás rokem 2022 provede.

2. Přijměte očekávané události roku 2022

Vezměte si čistý list papíru nebo pište na novou stránku v sešitě či do nového souboru v počítači.

Do jednoduché tabulky si zapište 5 klíčových oblastí života a k nim události, které očekáváte v roce 2022.

Pro oblasti života zvolte pořadí:

Láska a vztahy

Zdraví

Vyšší smysl

Seberealizace a cíle

Peníze a bohatství

🔥Do oblasti Láska a vztahy si zapište: termíny narozenin, svých a vašich milovaných + výročí svatby + oslavy promocí atp. + výročí úmrtí blízkých.

🔥Do Zdraví: termíny pravidelné péče o fyzické a psychické zdraví, včetně dovolených a výletů.

🔥Do Vyššího smyslu: termíny pro meditace, sebereflexi a pobyt o samotě.

🔥K Seberealizaci a cílům: názvy projektů a termíny předpokládané realizace.

🔥Do oblasti Peníze a bohatství: termíny, spojené s kontrolou vašich finančních toků a hospodaření s majetkem.

3. Co se naučíte

Pociťujte, jaké 3 klíčové věci věříte, že se můžete v příštím roce naučit.

Zapište si je.

4. O co se v sobě můžete opřít

Jakou 1 nejdůležitější kvalitu či vlastnost vnímáte, že budete v příštím roce potřebovat?

Zapište si ji.

5. Ideální rok 2022

Zasněte se ve velkém: jak může v ideálním případě probíhat váš rok 2022?

Do vize se vciťujte opravdově, do hloubky… tak dlouho, až zavnímáte radost a pocítíte v těle určitou lehkost.

Až se naplníte odvahou a chutí do života, vezměte každou z pěti klíčových oblastí života a vytvořte a zapište si 1 cíl, u kterého věříte, že jej můžete v roce 2022 dosáhnout.

Tento cíl ať má parametry:

🟩Konkrétní,

🟩Pozitivně formulovaný,

🟩Obsahující více než jednu akci,

🟩Je výzvou: přiměje vás vykročit z komfortní zóny. Dost daleko na to, abyste věděli, že jde o výzvu, ne však natolik, abyste si při jejím zdolávání zlomili nohy 🙂

6. Opora v druhých lidech

V každém roce jsou důležití lidé kolem nás.

Zapište si:

💚Na jakého 1 – 3 lidi se mohu obrátit a spolehnout v nejhorším případě?

Pokud byste žádného takového člověka nenašli, zapište sebe sama, s rozhodnutím, že se za sebe v roce 2022 postavíte a podpoříte se, kdykoli bude třeba anebo se tomu naučíte.

7. Návyky – základ změny života k lepšímu

Změna k lepšímu se skládá z rutiny, z malých, každodenních krůčků.

Proto vnímejte následující otázky a zapište si odpovědi:

🔵Jaké 3 věci, které nastartují můj den, udělám každé ráno?

🔵Na jaká 3 místa v průběhu roku vycestuji?

🔵Jaké 3 svoje negativní vlastnosti se zavazuji pozorovat a měnit?

🔵Jakými 3 způsoby se rozhoduji věnovat se své duši, nitru?

🔵Jakými 3 způsoby budu pečovat o svoje tělo?

🔵Jaké 3 dárky věnuji sobě samému, coby odměnu za úsilí a život v roce 2022?

8. Tajemství

Jaké tajné přání máte a rádi byste si jej splnili v roce 2022?

Popusťte uzdu fantazii…

Přání si pociťte a prožívejte jeho naplnění.

Zapište si jej.

9. Zakotvení cílů

1) Hluboce se uvolněte, například dechovou meditací: posaďte se nebo si lehněte, zavřete oči a několik minut věnujte pozornost pouze svým nádechům a výdechům…

2) Postupně se vciťujte do každé z pěti klíčových oblastí života.

3) Uvědomujte si, čeho v nich v roce 2022 chcete dosáhnout.

4) Pociťujte celým tělem, prožívejte každou buňkou, jako byste toho už teď a tady dosáhli.

5) Radujte se… Představujte si, jak svým úspěchem pomůžete sobě, svým milovaným a světu.

6) Prožívejte sebe sama jako člověka, který si osvojil změny života k lepšímu a denně je praktikuje. Usmívejte se… a vychutnávejte radost ze svého pokroku.

7) S příštím nádechem otevřete oči.

Pocity úspěchu a radosti si vezměte s sebou.

Protáhněte se a vstaňte.

10. Opora ve slově – symbolu

Každý rok zažíváte výhry a prohry.

Může se stát, že přijdou chvíle, kdy budete chtít od svých cílů utéct.

Pokud si teď vyberete, pocítíte, jedno slovo, které vás podrží, stane se symbolem, nadějí… máte v něm parťáka pro celý rok 2022.

Jaké je to slovo?

Zapište si jej.

11. Dejte si to písemně

Na čistý list papíru – nebo na novou stránku v sešitě či v souboru – si zapište, že rok 2022 je v á š rok, například takhle:

Já, jméno a příjmení, tímto děkuji životu, že mohu vstoupit do roku 2022.

Uvědomuji si, cítím a věřím, že se mi v něm může podařit cokoli.

Rok 2022 je můj rok.

Místo, datum, podpis.

🌈S úctou, láskou, radostí a nadějí na změny života k lepšímu nejen v roce 2022

Ajasta

🌈P. S.: a pokud si budete přát jít ve změnách života k lepšímu do hloubky, navrhuji domluvit si individuální sezení.

První je pro nového zájemce o seberozvoj vždy zdarma.

🌈Přihlásit se můžete tady:

První

Hana Ajasta
Průvodce životními změnami
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů