Nejasné hranice – prolínání světů

„Prosím Tě… ochoč si mě,“ řekla liška malému princi.

A malý princ denně přicházel, usednul do trávy kus od lišky… a tiše seděl. Liška měla svobodu také se dostavit……a po očku malého prince pozorovat. Malý princ si nazítří sedl o kousek blíž k lišce. Tak se mezi nimi pomalu, vlastním tempem, budovalo pouto: pouto vzájemnosti, blízkosti a důvěry.

💚Liška si zamilovala Malého prince. Malý princ si zamiloval Lišku. Jejich láska, vyrůstající z niterného pouta, dodnes trvá.

❓Jak to Malý princ a Liška dokázali?

🟡Liška dobře znala své vnitřní potřeby: věděla, že je plachá a křehká – a proto potřebuje, aby si důvěru k Malému princi mohla tvořit krůček po krůčku…svobodně a nikoli náhle a pod tlakem.

🟡Malý princ také znal své vnitřní potřeby: jednou z nich byla klíčová potřeba mít dobrého přítele. Liščiny potřeby respektoval a souzněl s nimi. Našel v sobě ochotu uskutečnit experiment postupného sblížení a trpělivě a vnímavě jím prošel.

I pro nás je nesmírně důležité naučit se s partnerem komunikovat o svých opravdových potřebách:

🔵zbytných,

🔵i nezbytných.

🔺🔺Trojúhelník: sebereflexe – introspekce – záznam

Abychom to mohli udělat, je třeba nejdřív osobní potřeby dobře poznat.

K rozpoznání – zmapování potřeb slouží:

🔵sebereflexe,

🔵introspekce,

🔵záznam.

🔵Sebereflexe: znamená, že analyzujeme své zkušenosti, abychom získali vhled a porozumění tomu, co vlastně doopravdy potřebujeme.

🔵Introspekce: proces, kdy zkoumáme své pocity, emoce, myšlenky a motivace.

K osobnímu růstu a sebezdokonalování – nejen v párovém životě – jsou potřebné oba tyto procesy.

🔵Záznam: slouží k uchování sledovaných informací a k lepší orientaci v nich.

💜Klíčové oblasti změny

Odmalička – vědomě i podvědomě – si prakticky osvojujeme určité zděděné, rodové vzorce chování.

To ale neznamená, že bychom museli zůstat stejní, jako předkové… protože každý z nás je nadaný celoživotní schopností učit se a růst.

❓Čím začíná kvalitní proces učení se?

Aha efekty, uvědoměními.

A když objevíme, že něco funguje tak, že se cítíme bezcenní a neoceňovaní, je čas uvědomit si, že je třeba něco změnit

Změna na úrovni krátkodobé myšlenky je jako ryba, která vyskočí z vody… a hned spadne zpátky.

Pokud se rozhodneme vypěstovat kvalitnější, zdravou sebelásku, půjde o 🟣změny dlouhodobé🟣

Ty povedou k vypěstování si nových dovedností a návyků.

❓Odkud ale s upřímnou změnou efektivně začít?

Navrhuji využít naši schopnost sebereflexe, reflexe a k nim fenomén kladení si otázek.

A pokud to se změnou míníte vážně, svoje odpovědi si zapisujte. Zaznamenat je můžete buďto ručním psaním, do zvláštního sešitu, který bude sloužit pouze k tomuto účelu – sebevypisování – anebo je pište do počítače, do wordovského dokumentu. V obou případech získáte užitečný materiál, který vám i v budoucnu pomůže lépe pochopit sebe sama a díky tomu přidat bod k dobru pro tvorbu zdravého sebevědomí.

❓❓Co je cílem vašeho zkoumání?

5 druhů vztahovosti:

🔵 jaké vztahy ve svém životě máte a udržujete,

🔵 jak se chováte k druhým,

🔵 jak se oni chovají k vám,

🔵 jaký vztah máte k sobě samému,

🔵 jak se chováte k sobě samému.

🟡Použijte metodu imaginace a vcítění se

✔️představte si, že jste v konfliktu s blízkým člověkem,

✔️nebo si vybavte poslední hádku či naopak dusnou atmosféru v partnerství/manželství.

I když to může být nepříjemné, pro účely poctivého sebezkoumání se do situace vciťte.

V každém z pěti druhů vztahovosti se můžete zaměřit na následující oblasti života:

🟠Tělo:

=budete zkoumat pocity v těle: jaké stopy v něm zanechávají negativní emoce a myšlenky.

❓Položte si otázku:

❓Jak se v nepříjemných a náročných situacích cítím v těle:

=kde mám v těle napětí, tíhu, tlak, svírání, bodání… anebo například pocit dušení se, zrychlený tep, výrazné bušení srdce, silnější pocení…?

🟠Emoce:

=díky průzkumu emočních reakcí v náročných situacích můžete odhalit hodně o emocionální složce rodových vzorců. Najděte takové, na které jste si zvykli coby na způsob, kterým jste se podvědomě rozhodli zvládat tíživé události.

❓Zeptejte se sami sebe:

❓Jaké negativní emoce nejčastěji zažívám?

Ponížení – obviňování – zoufalství – lítost – úzkostlivost – žádostivost – nenávist – výsměch – smutek – strach – vztek?

❓Které z nich jsem zažíval v dětství?

❓Které z nich jsme zažívali v mojí původní (biologické) rodině?

🟢V příštím článku se dozvíte, jakými otázkami hlouběji prozkoumat:

✔️oblast komunikace,

✔️vztahů,

✔️ nadměrného stresu ,

✔️ prokrastinace.

 💜💚A teď mám pro vás něco speciálního! Právě probíhá předprodej mého online kurzu „Životní láska“, který vás provede cestou ke zdravým hranicím, skutečné sebelásce a harmonickému manželství a partnerství. Kurz začne 18. září. Pro více informací navštivte moji prodejní stránku: https://ajasta.cz/kurz-zivotni-laska/

Zůstaňme ve spojení a těšte se na další díl prolínání světů!

S láskou

Ajasta💚

Hana Ajasta
Průvodce životními změnami
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů