Řeka lásky: Jak obratně proplout náročnou párovou komunikací?

„Před dvěma lety tohle dobou jsme slavili…“ klientka Zuzana smutně věší hlavu. Se stopami zoufalství v hlase pokračuje: „Manžela (Františka) povýšili v práci… Vybrali si ho po náročném pohovoru mezi desítkami uchazečů… Zvedli mu plat. Měli jsme radost, že bude na lepší dovolenou…na novou zahradu kolem domu…“

Proč ten smutek?

Jak se brzy ukázalo, František – který svou práci vždy bral vážně – začal chodit domů stále později. Někdy tam i přes protesty rodiny musel i o víkendu. Když se (na Zuzanin nátlak) zmínil šéfovi, jestli by mohl část práce delegovat, nadřízený se jen pousmál: „…jistě, dala; anebo víš co? Můžu to vyřešit i jinak; personální změnou. Na Tvou pozici se tlačí nejméně třicet letošních absolventů VŠE…“ 

Quo usque tandem… jak dlouho ještě…?

Napjatá situace trvá víc než dva roky. Zatímco v práci odvádí František maximální výkon, doma tráví stále méně času. Zanedbává svoje zdraví, v posledním půl roce dokonce přechází (zdánlivě drobné) nemoci jako virózy a chřipky.

„Nemůžu se na to dívat…“ vzdychá Zuzana. „A naši kluci už tátu skoro neznají…!“ Martinovi je jedenáct a Janovi devět let. Táta jim citelně chybí. „Zaměstnavatel Františka vydírá! A on se mu nedokáže postavit!“ stěžuje si Zuzana a mimoděk zatíná pravici do pěsti.

„Před mateřskou se mi v práci stalo něco podobného…“ doplňuje Zuzana a zní docela bojovně, „…chtěli mě vyšachovat, neměla bych se kam vrátit!“ Zuzana se při vzpomínce narovnává: „Šla jsem rovnou za ředitelem naší pobočky… a vyříkala si to s ním. Takže svoji práci pořád mám!“ Zuzana si myslí, že postavit se šéfovi, jít za jeho nadřízeným, je správná cesta i pro Františka: „Dej na mě,“ radí mu často, „musíš toho… šéfa… obejít… Pořádně se mu postav!!“

Bohužel, tímhle způsobem párového dialogu Zuzana spolehlivě vyhazuje ze sedla samu sebe

I když jí manžel zpočátku naslouchal, v posledních měsících už její rady odmítá. Většinou se i dost rychle pohádají. Někdy se Zuzana cítí tak zoufale a bezmocně, až na muže křičí. „Pak mě to vždycky moc mrzí…“ klopí Zuzana omluvně oči, „…kdybych jen věděla, jak na to jinak…?“ vzdychne si.

František hádky bytostně nesnáší.

Když se jeho kamarádovi v dětství rozváděli rodiče, jejich křik byl slyšet na celou ulici… někdy jim dokonce z oken létaly kusy oblečení… a jednou v noci kamarádova matka silně křičela nadávky na muže a házela z okna rodinný porcelán… František se s obrovským leknutím probudil… a pak se dlouho nemohl zbavit koktání. Ten křik a řinkot rozbíjeného nádobí si umí vybavit dodnes.

Ne, když se Františkovi nedaří se se Zuzanou domluvit, neví, jak dál. Sebere se a jde pryč; ať je noc nebo den. Často je celé hodiny kdovíkde. Po návratu na něj Zuzana pro jistotu nemluví; ale ani on nemluví na ni. Někdy si ještě celý další týden vyměňují jen nutné, „obchodní“ věty o rodinném provozu.

„Můžu za to já?“ ze Zuzanina hlasu sálá palčivě hořký pocit viny.

„Jde o to, že bych neměla křičet?“ ptá se a vypadá jako křehké, ztracené dítě. Oči se jí rychle plní slzami. „Ale co se změní, když nechám tuhle křivdu být?!“ rozpláče se.

Každý vztah je postavený na vzájemné komunikaci

❓❓Ale co to znamená? Co ovlivňuje způsob, jak komunikujeme a jak zacházíme s emocemi?

💙💜Ovlivňuje jej náš typ osobnosti💙💜

Když se Zuzana nad svými a Františkovými reakcemi ve vypjatých situacích vědomě a v klidu zamyslí, nastoupí tak reálnou cestu ke změně k lepšímu

Existuje několik nejčastějších důvodů, proč si partneři někdy vůbec, ale vůbec nerozumějí

Nedorozumění

Zatímco někteří lidé potřebují, aby byl rozhovor stručný a zaměřený na fakta, jiní vyprávějí příběh, zajímá je kontext a souvislosti.

Pro Františka, založeného technicky, vždy byla a je důležitá stručnost a fakta. Zuzana, zaměřená na humanitní vědy a vášnivá čtenářka, miluje vcítění; vždy se snaží nabrat co nejvíce informací a pochopit (i předvídat) posloupnost vývoje událostí. Už vidíte třecí plochy? Každý z partnerů může stejnou věc pochopit úplně jinak! Kvůli tomu (a ne proto, že by jeden byl blbec a druhý chytrý) se komunikačně míjejí. Říkáme tomu komunikační šum.

Útok a útěk z komunikace

Pokud říká Zuzana Františkovi věci typu:

Musíš se už konečně ozvat a tu situaci s přesčasy s šéfem vyřešit!!“

nebo „Měl bys udělat…!!“

anebo „Jak to, že neděláš…?!“, chápe to František (dost možná vědomě i podvědomě) jako útok. A co udělá, pokud na něj jeho žena útočí? Nemá chuť v komunikaci pokračovat. Uzavírá dialog… a odchází pryč. 

Duchem nepřítomný

Rozdíly v typech osobností přinášejí i odlišnou rychlost, s jakou vstřebáváme informace. Je možné, že jakmile chce Zuzana Františkovi „pomoci“ a začne mu vysvětlovat a argumentovat, proč a jak to má udělat, aby chodil z práce domů včas a nemusel pracovat i o víkendech, mluví a mluví… a najednou si všimne, že František ji neposlouchá.

Vyloží si to tak, že ji muž ignoruje.

Nicméně… je velice pravděpodobné, že František se právě cítí zahlcený množstvím informací. V porovnání se Zuzanou je neumí přijmout dost rychle.

Potřebuje čas, aby je vstřebal.

Co páru pomůže?

Jak jinak může Zuzana s Františkem v podobných chvílích komunikovat?

 1. 🧡Sebepozorování a sebereflexe

Klíčové je, aby Zuzana nejprve pozorovala sebe samu a vypozorované vyhodnotila z pozice neutrality. Například: jak se cítí, když svého partnera a otce jejich dětí vidí jen sporadicky?

Cítí se opuštěná?

Osamělá?

Smutná? …

 • 2. 🧡Vlastní historie, to znamená: s čím v Zuzanině životě (hlavně v dětství a dospívání) tyto emoce souvisejí?

Zuzana si může položit otázky typu:

Jak žili rodiče, když jsem byla malá? Žili spolu nebo se rozvedli?

Jak jsem se cítila, když se rodiče hádali (rozváděli…)? Cítila jsem se sama? Cítila jsem se bezmocná změnit vývoj událostí v rodině?

Naučené vzorce máme podvědomě tendenci prožívat znovu. Tím se z nich stává (stále více utvrzovaná) zkušenost… a (železobetonový) návyk.

 • 3. 🧡Návrh dialogu

Když si Zuzana ujasní, jak se skutečně cítí, může s touto poctivou opravdovostí přijít za Františkem a požádat o jeho pozornost. Pak mu odhalí, jaké pocity a emoce prožívá: „Když se vracíš pětkrát týdně z práce až večer, cítím se osamělá a … odmítnutá… Bolí mě, když našemu mladšímu synovi dokola vysvětluji, že táta se vrátí, až bude spát… Cítím se bezmocná. A nevím, co s tím…“

Je-li Zuzanino sdělení autentické, má nesmírnou sílu, sílu opravdovosti. Nejenže jasně zazní a František jej skutečně uslyší (ušima), ale dolehne i k jeho nitru.

✳️Autentické a prožité sdělení se může stát tím pravým argumentem ke změnám✳️.

Dále vyvstává důležitá otázka: líbí se páru jejich odlišnosti (protože se díky nim doplňují) anebo jsou podle nich na překážku vztahu?

Každá lidská vlastnost, nadání, talent a schopnost se může projevit buď jako slabina anebo jako silná stránka. Záleží jen na tom, jak ji použijeme.

Problémy nebo výzvy jsou součástí každého vztahu. Pokud na sobě partnerům opravdu záleží, řeší je společně: každý staví svůj díl mostu ze svého osobního prostoru a propojí se ve vztahovém prostoru.

Je-li sklenice z poloviny naplněná, jak ji vidí Zuzana a jak František?

💚Pro jejich partnerství je jistě důležité, aby ji častěji viděli z poloviny plnou. To znamená: uznávám, že jsi jiný/jiná, než já. Díky našim odlišnostem se doplňujeme💚.

Když jsme odlišní, jak komunikovat náročné situace, jako mají Zuzana s Františkem?

Určitě víte, že máte-li před sebou náročné jednání, v zaměstnání, podnikání nebo třeba v bance, potřebujete se na něj dobře připravit. A partnerství či manželství je přece pro život ještě významnější, že ano?

Jak vypadá příprava na náročný partnerský rozhovor o něčem, co zasahuje a pálí oba partnery (a možná i celou rodinu)?

✳️1) čas a místo

Pečlivě vyberte, navrhněte partnerovi a společně se dohodněte na takovém místě a čase, jaké vyhovuje vám oběma.

Někdy to může vyžadovat hodně vytrvalosti a jistou dávku vynalézavosti: Zuzana se vyjádřila, že k náročnému dialogu nepotřebuje speciální prostředí. František si uvědomil, že aby jí mohl v klidu naslouchat, potřebuje nebýt ničím rušený, aby byl v okolí opravdu klid. Společně přemýšleli dál: jaké místo a čas tohle splňují? Postupně zavrhli jejich byt, procházku… až se propracovali k tomu, že klid a soukromí budou mít v jejich autě. A kdy? Přece večer, když oba syny uloží ke spánku.

✳️2) záměr (cíl) rozhovoru je vzájemně se pochopit

Než s náročným dialogem začnete, zastavte se stanovení si jeho záměru. Hlavní je, abyste se vzájemně pochopili. Pečlivě zjistěte, jestli se na tomto záměru doopravdy shodujete. K čemu vám záměr slouží? Můžete na něj odkazovat, kdyby se v dialogu stalo, že se od záměru – plně se pochopit – začnete vzdalovat.

✳️3) „sděluji Ti“…

Je důležité, abyste se dohodli i na tom, že v rozhovoru budete mluvit o sobě. A až budete naslouchat protějšku, mluvícímu o sobě, empaticky se mu otevřete a vyslechnete jej plně duševně přítomní, s respektem a láskou.

✳️4) nechat druhého dokončit myšlenku

Držet jazyk za zuby a umožnit partnerovi, aby opravdu řekl, co má na srdci, to je v takovémto rozhovoru důležité. Dohodněte se na tom.

 • ✳️5) přestaňte hodnotit

Místo abyste události a partnera hodnotili (natož kritizovali nebo soudili) a říkali mu, co „by měl“ a co „musí“, soustřeďte se na vlastní sdělení: aby vás mohl protějšek pochopit a vcítit se do vás, potřebuje slyšet, jak sdílíte vlastní emoce, vlastní úhel pohledu a vlastní příběh.

💙💜Na místo rozevírajících se vztahových nůžek nastupuje nová kvalita párového dialogu💙💜

Zuzana a František u mě procházejí párovými sezeními.

Jejich výzvou teď je začít se 💜dívat dovnitř namísto ven💙, to znamená, že se oba jednotlivě věnují sebepozorování a začínají odhalovat vlastní niterné potřeby. (Někdy jsou to objevy velice překvapivé; zjišťují, co je skutečně naplňuje a udivuje je, že to vlastně někdy i většinu života tušili, ale nedávali tomu patřičný význam. Teď začnou svým pravým potřebám hledat stálé místo v osobním i párovém životě.)

To, co partneři objevují, jsou osobní poklady… a proto si proces hledání zapisujíi.

Krok za krokem tak pár směřuje k novému návyku: nové kvalitě párových dialogů.

Díky tomu, že se Zuzana a František dokázali smysluplně zastavit, teď svým tempem rozpoznávají, že se nacházejí v určitém bodě párové krize. A dostali chuť tento stav změnit.

Ať se jim i nám ve vztazích daří!

S úctou k radosti ze života a láskou k lásce

Ajasta

Hana Ajasta
Průvodce životními změnami
Komentáře
 1. Petr napsal:

  Ahoj milá Ajasto,

  já se domnívám, že né vždy mohou za neshody oba partneři.

  Třeba tady Zuzana chtěla úspěšného bohatého muže a hodně peněz (na zahradu, dovolenou atd.) a to DOSTALA. Takže by teoreticky měla být spokojená. Má peníze a úspěšného muže. Ale není spokojená.
  Byla by spokojená kdyby neměla peníze a neměla v práci úspěšného muže, terý by jí ovšem věnoval hodně času a energie, ale tím úměrně mnohem méně peněz? Pravděpodobně ne. Z toho by mohlo vyplývat, že vztahy lidí jsou vlastně obchodní vztahy a Zuzana nebude nikdy spokojená.
  Problém je možná spíše v tom, že ženy nevědí co chtějí a nedají pokoj dokud to nedostanou. 😉
  František jí přeci dal přesně co chtěla.
  Vlastně ji dal sebe ve formě peněz, které vydělával pravděpodobně pro rodinu. A Zuzana si peníze užívá a tím si vlastně užívá Františka. I peníze jsou jistou formou energie.

  Řešením by mohlo být, kdyby Zuzana měla velmi bohatého rentiéra, který by se rodině mohl věnovat celý den, ale pak by Zuzaně mohl jít svou neustálou přítomností dost na nervy. 😉
  Takže řešením Zuzany by možná mohlo být snížení nároků na partnera.

  Krásný den všem,
  Petr

 2. Petr napsal:

  Dodatek

  Snem většiny žen je bohatý úspěšný muž s dobrým společenským postavením.
  Ale takový muž se pak rodine většinou moc nevěnuje.
  Důvod je jasný. Aby byl bohatý a úspěšný musí tomu věnovat čas, energii, zaměření – musí to pro něj být priorita. A pak zákonitě není jeho prioritou rodina. Vlastně by mohlo platit, že čím úspěšnější a tím bohatší, tím méně zaměřený na rodinu.

  Vidím to ve svém okolí.

  Je třeba hledat rovnováhu.
  Žít v rovnováze.

  • Hanka Ajasta napsal:

   Ahoj, Petře 🙂

   díky za obsáhlé komentáře; jsem opravdu potěšená, že na článek reaguje právě muž – a že jasně komunikuješ svůj postoj k tématu.

   Vzpomínám si na výcvik v rodinných a systemických konstelacích – tam jsem se o lásce a partnerství hodně naučila – náš lektor, psycholog Zeilhoffer-Bhagat nám jednou řekl: „Normálně traumatizovaný muž potká normálně traumatizovanou ženu…“ A já dodávám: „…a začne tanec!!“

   Tanec mezi muži a ženami – to je odvěké téma. Zajímá mě. Jak řešit jednotlivé projevy tance – často je to tanec bolesti – to je vždy věcí obou partnerů. A dokonce i když popírají – i to je řešení. Díky němu se vztah nakonec rozpadne. Citové ochlazení, rozevírající se vztahové nůžky… A co s tím? Pořád vidím jako nejjistější cestu obrátit pohled za prvé dovnitř, každý do sebe. Více se věnovat osobnímu prostoru. Jednu po druhé nacházet bolesti dětství a dospívání… a zpracovávat je.

   Ano, to není pohodlná odpověď… Předpokládá chuť něco změnit – věnování energie a času – a hlavně odvahu: protože při sebezkoumání – a v procesu sezení – jsem často zažila, že klient sám sebe překvapí. Před odhalením blokujících přesvědčení někdy jen tušil, že je má… Jindy to ani nevěděl.

   Já klientům neradím, co a jak mají dělat. Nevěnuji se mentorinku vztahů – provázím do podstaty tématu (problému) – a jsem pečlivá a obezřetná: je-li klient v kondici a připravený, odhaluje se mnou, ve svém nejlepším tempu, co je třeba uvidět a změnit. Ehm… vlastně – klienti se se mnou nemění: naopak, stávají se sami sebou.

   Ještě jednou díky za Tvoje komentáře. Vážím si jich. Znám Tě a vím, že kdyby Tě téma nezaujalo, vůbec bys neinvestoval čas do přemýšlení a hledání řešení.

   Díky! S úctou k lásce a radostí ze života

   Hanka Ajasta

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů