Štítek: Dítě nebo rodič?!

1. díl – Začněte u sebe

Dětství je nikoli ostře časově ohraničené období od narození až po dospělost člověka. Má významný vliv na utváření našich osobností. Formujeme si v něm postoje k sobě a druhým, mapujeme, jak funguje svět. Způsob rodičovské výchovy, hlavně v předškolních letech dítěte, zásadně ovlivní, zda dítě začne přijímat svět spíše jako báječné místo k narození nebo coby hřiště s těžko identifikovatelnými pravidly a nečekanými zvraty....

Celý článek