Zdravá sebeláska jako štít proti eskalaci partnerských konfliktů

Ahoj, milí čtenáři 🙂

opět vás vítám na mém blogu. Věnuji se tu hlavně rozmanitým tématům vztahové dynamiky. Dnes se zaměřím na dovednost, která je klíčová pro udržení rovnováhy nejen ve vztazích, ale i ve vašem osobním životě zdravou sebelásku.

Zdravá sebeláska je láska k sobě ve zdravé míře…

…je základním stavebním kamenem pro všechny ostatní vztahy. Když víme, jak opravdově přijmout, zdravě milovat a respektovat sebe sama, můžeme lépe zvládat konflikty a nedorozumění s našimi partnery.

Tento článek vám ukáže, jak pravá sebeláska funguje jako štít: díky ní mohou z vašeho života zmizet nepříjemné eskalace partnerských konfliktů. Mám pro vás i praktická cvičení, která vám pomohou zdravou lásku k sobě efektivně a dlouhodobě rozvíjet.

Jak vám zdravá sebeláska pomůže zvládat konflikty?

Sebeláska vám umožňuje vnímat a respektovat své vlastní hranice, potřeby a hodnoty. Jde o to, že pokud jste si vědomi sebe sama a cítíte k sobě přirozenou úctu, nenapadne vás cítit se ohroženi, když s vámi partner nesouhlasí.

Jak zdravá sebeláska posílí váš vztah?

 1. Emocionální stabilita: Když se máte rádi, potvrzení od partnera bude příjemný bonus navíc. Nebudete na něm závislí. To vám pomůže zůstat klidnější a vyrovnaní i během případných hádek.
 2. Sebeúcta: Ten, kdo respektuje a ctí vlastní hodnotu, umí i pevně stát za svým, aniž by se cítil vinen nebo se snažil zalíbit partnerovi za každou cenu.
 3. Lepší komunikace: Lidé se zdravým vztahem k sobě komunikují jasněji a efektivněji. Proč? Znají své hodnoty, potřeby, uvědomují si vlastní pocity – a nebojí se toto vše otevřeně vyjadřovat.

Výzva k akci

Čím vás téma zdravé sebelásky oslovuje? Podělte se se mnou v komentářích, co pro vás zdravá sebeláska znamená… a jak se může uplatnit ve vašem partnerství. Vaše myšlenky a zkušenosti jsou inspirací pro nás všechny!

Cvičení na trénink zdravé sebelásky

Cvičení pro muže: Stanovení osobních hranic

Muži často čelí tlaku být neustále silní, stabilní a odolní. Naučit se stanovit si a udržovat osobní hranice pro ně může být klíčovým krokem ke zdravé sebelásce.

1. Identifikujte své hranice:

 • Věnujte si několik minut a přemýšlejte, co vám je a není příjemné v různých oblastech vašeho života – tzn. v práci, v blízkých vztazích s přáteli nebo v rodinném kruhu atd..
 • Zapište si situace, ve kterých se cítíte nepohodlně nebo máte pocit, že někdo překračuje vaše hranice.

2. Vyjádřete své hranice:

 • Procvičujte, jak jasně a klidně vyjadřovat své hranice. Například řekněte: „Cítím se nepohodlně, když… Rád bych, aby se to změnilo tímto způsobem…“
 • Praktikujte toto cvičení nejdříve sami před zrcadlem a poté s někým, komu důvěřujete.

3. Udržujte své hranice:

 • Sledujte, jak reagujete, když někdo překročí vaše hranice. Ujistěte se, že za svým rozhodnutím stojíte a odoláváte tlakům.
 • Udržovat si hranice je důležité – budujete tak svoji sebeúctu a respekt k sobě samému.

Cvičení pro ženy: Zrcadlová afirmace

Ženy často bojují s vnitřním kritikem, který může podrývat jejich sebevědomí. Zrcadlová afirmace pomáhá posílit pozitivní vnímání sebe sama.

1. Připravte se:

 • V několika prvních dnech trénujte se zrcadlem. Postavte se před něj a věnujte si pár okamžiků, abyste se podívaly samy sobě do očí.
 • Zaměřte se na hluboký dech, zklidnění mysli a uvolnění v těle.
 • Vnímejte sebe samu, volně dýchejte… Možná se přidá i spontánní úsměv.

2. Vytvořte afirmace:

 • Vytvořte seznam pozitivních afirmací, které odrážejí, co na sobě milujete nebo o které vlastnosti se můžete opřít za všech okolností. Například: „Jsem, kdo jsem a vyvíjím se.“ – „Tady a teď cítím, že jsem schopná osobní bankéřka.“ – „Mám se ráda a přijímám se taková, jaká jsem.“ – „Jsem autentická.“
 • Afirmace by měly být krátké, konkrétní a realistické – abyste jasně cítily: ano, s tímhle výrokem opravdu souhlasím.

3. Procvičujte:

 • Každý den, ráno nebo večer, si věnujte několik minut, kdy tyto afirmace vyslovíte nahlas před zrcadlem.
 • Opakujte si je s opravdovostí, pomalu a vciťujte se do nich… Poznávejte, jak se která afirmace pociťuje ve vašem těle. Dýchejte zvolna, ve vlastním dechovém rytmu.

4. Sledujte změny:

 • Budete-li procvičovat pravidelně, můžete vnímat, jak se vaše pocity vůči sobě samé mění k lepšímu.
 • Cvičení posílí váš pozitivní vztah k sobě, buduje zdravou sebelásku a zvýší vám sebevědomí.

Příběh klientky Dáši

Chtěla bych se s vámi podělit o inspirující příběh mé klientky, říkejme jí Dáša.

Důvodem, proč ke mně navenek schopná a silná žena Dáša přišla, bylo, že se cítila vnitřně frustrovaná a fyzicky vyčerpaná ze vztahu, kde se roky podřizovala partnerovi-cholerikovi. Když křičel, ustoupila, aby se vyhnula zhoršení konfliktu. Tento vzorec se stal součástí jejich partnerského života… Dášin partner si na něj zvykl – díky němu měl nakonec vždy pravdu on (i když ji ve skutečnosti neměl).

Dáša mi začala vyprávět o svém dětství. Bylo šťastné až do jejích čtrnácti let. Tehdy zemřel její milovaný tatínek. Jako nejstarší dítě se cítila povinna nahradit mamince a mladším sourozencům chybějící oporu. Pomoc mamince spočívala v tom, že Dáša zařizovala praktické věci a snažila se být mamince vrbou: vydržela její smutek, truchlení i pocity ztracenosti bez muže. Dáša to tehdy sice myslela dobře, jenže zapomněla na sebe… Podvědomě se „napasovala“ do role, která ji naučila potlačovat vlastní potřeby a hodnoty.

Při našich sezeních jsem se s Dášou zaměřila na téma zdravé sebelásky. Spolupracovaly jsme na opracování jejích blokujících schémat, přesvědčení a rodových vzorců. Dáša začala rozpoznávat svou hodnotu… a zatoužila poznat skutečnou lásku k sobě. Pomalu, ale jistě, přestávala ustupovat svému partnerovi. V konfliktech zůstávala klidná a soustředěná na řešení.

Díky této transformaci si Dáša uvolnila vnitřní prostor a zpracovala velkou část tzv. těla bolesti. Záměrně se začala naplňovat zdravou sebeláskou. A jak tím ovlivnila své partnerství? Získala si mužovu úctu a respekt. A jejich vztah nabyl harmonickou rovnováhu a novou, vyváženou dynamiku. Dáša dnes žije s vnitřním klidem a radostí, s mnohem větší důvěrou ve své schopnosti, v právo na svou autenticitu a dobře vnímá své hranice.

A co ještě…?

…už jen „maličkost“: zdravá sebeláska je důležitá dovednost. A i když jsme se ji většinou neučili v rodinách ani ve školách, i když ji možná neznají rodiče ani prarodiče, my se můžeme rozhodnout udělat pro sebe něco podstatného jinak – a zdravou sebelásku si osvojovat v dospělosti.

Kromě toho, že se s vnitřní pohodou, laskavostí k sobě a soucítěním se svými nedokonalostmi jinak žije, je zdravá sebeláska ústředním pilířem zdravého, harmonického a skutečně láskyplného partnerství.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zpracovat blokující přesvědčení v tématu zdravé sebelásky, osvojovat si ji a uplatňovat ji, jsem tu pro vás. Společně můžeme vytvořit novou vnitřní mapu vaší sebelásky.

Těším se na vaše komentáře a na to, jak vám toto téma rezonuje. A nezapomeňte – sebeláska je darem, který si můžete dopřát každý den.

S úctou k lásce a radostí ze života

Hanka Ajasta

Sledujte mě na Instagramu

Sledujte mě na Facebook Profilu

Sledujte mě na Facebook Stránce

P.S.: Pokud chcete prohloubit svou sebelásku a získat osobní podporu, ráda vám pomůžu. A protože jsem nedávno slavila narozeniny a miluji dárky, mám jeden i pro vás: řekněte si o půl hodiny konzultace zdarma 🙂

Věnuji se individuálním a párovým sezením, konstelacím a online kurzům:

Přečtěte si, co o mně říkají klienti

Seznamte se s mou cestou k milované praxi

Ať se nám daří!

Hana Ajasta
Průvodce životními změnami
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů