Systemické a rodinné konstelace a pohyby duše

Pokud z hloubi sebe pomůžeš druhým k opravdové změně a zapomeneš, že jsi to Ty, kdo pomáhá – pak nejvíce posloužíš sám sobě. I když v té chvíli pro Tebe Tvé zásluhy vůbec nehrají roli.“ Ajasta

O konstelacích jsem se poprvé dozvěděla kolem roku 1998 jako o terapeutickém zázraku.

Od té doby jsem jako účastnice prošla kolem stovky konstelací a zhruba stejným množstvím konstelující provedla coby facilitátorka.

Mým vzorem je můj učitel (z dvouletého Institutu konstelací), psycholog Johann Zeilhofer, Osho jménem Bhagat.

Pod jeho vedením jsem cvičila schopnost vcítění se, napojení na celek a mj. pokoru: na začátku konstelace není známo, jak proběhne a dopadne. Každý proces je veliké dobrodružství. Jisté je pouze jedno: každý z účastníků i každý pozorovatel naprosto jasně pozná dovršení konstelace. Jak? Je to jednoznačně vnímatelný bod, kdy každá konstelace dojde do finálního tvaru. Takového, kdy je problém dořešen, situace naplní svůj potenciál a zúčastnění stojí na tom pravém místě, a to doslova i symbolicky.

V konstelacích nelze nic předstírat. Ukáží věci takové, jaké skutečně jsou.

Každý z nás se někdy zabývá určitým klíčovým tématem. Může se jednat o otázky lásky, partnerských vztahů, rodiny a dětí, zdraví, finanční prosperity, kariéry, duchovního vývoje. A v tom všem vás  konstelace posunou vpřed. Kromě toho vám umožní zažít hluboké propojení s ostatními… A právě v sounáležitosti, úctě a sdílení leží budoucnost 21. století.

Co jsou konstelace?

Návrat k pravému řádu věcískryté symetrii lásky.

Konstelace, to je metoda osobního a firemního růstu a proměn.

Transformuje hlavně silně zakořeněné vzorce myšlení, způsoby chování a programy, podvědomě a vědomě převzaté po předcích. Tato schémata narušují osobní rozvoj a někdy mu přímo zabraňují.

Jak se konstelace vyvíjely?

Otcem metody je německý psychoterapeut Bert Hellinger.

Vytvářel je v 80. – 90. letech 20. století, kdy pečlivě zkoumal skrytý řád a symetrii v rodinných systémech. Navazoval přitom na psychodrama rakouského lékaře Jakoba Levi Moreno, rodinné rekonstrukce a skulptury Virginie Satirové a hypnoterapii Miltona Ericksona.

Co můžete na konstelacích řešit?

Systemické konstelace se zabývají celky jako systémy, hlavně rodinou nebo pracovním kolektivem či firmou anebo školní třídou atd..

Můžete řešit každý problém, který patří:

🟢do vztahů jednotlivých částí k systému jako celku,

🟢do vztahů mezi částmi systému.

Jaké jsou druhy konstelací?

Například:

Konstelace partnerství

Konstelace vnitřní rodiny

Konstelace původní (biologické) rodiny

Přechodové konstelace

Konstelace zaměstnání

Firemní konstelace

Konstelace hojnosti – peněz – majetku

Konstelace příběhů – pohádek – bájí – mytů – legend

Kdy můžete konstelace využít?

Pokud se váš potomek náhle zhoršil ve škole, jestli se doma hádáte – ale chcete manželství a rodinu zachránit anebo když vás trápí nízké sebevědomí, chybějící sebedůvěra, sebeláska či se potýkáte se šikanou v zaměstnání nebo problémy hojnosti, když chcete, aby vaše firma prosperovala… využijte metodu systemických a rodinných konstelací a pohybů duše.

Je zárukou překvapivých objevů a hlubokých vnitřních proměn.

Konstelace změní váš život k lepšímu.

Hana Ajasta
Průvodce životními změnami
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.